Hopp til innhold

Når en person blir valgt inn i et politisk fora, enten i en kommune, fylkeskommune eller til å representere folket som stortingspolitiker, så er vedkommende valgt som folkets tjener.

Når en person blir valgt inn i et politisk fora, enten i en kommune, fylkeskommune eller til å representere folket som stortingspolitiker, så er vedkommende valgt som folkets tjener.

Problemet er bare at folkets tjenere ansetter byråkrater som i mange tilfeller ikke tjener folket, men er sine egne lykkesmeder. Byråkratisk makt kan overstyre politisk unnfallenhet, som igjen får konsekvenser for den enkelte politiker eller parti på valgdagen.
… fortsett å lese «Folkets makt»

"Med lovbrudd og kreativ bøkføring, slik ranes Finnmark",Arne Eriksen,Stallo Forlag,Stilltiende oppgitthet,Verre og verre værst – hvor dypt går det?,Den gang da,Oligarken Røkke,Politisk uhåndverk,Utarming av kysten er ingen ulykke – er det planlagt?

"Med lovbrudd og kreativ bøkføring, slik ranes Finnmark". Dette var tittelen på en bok Arne Eriksen skrev i 2003 og kom ut på Stallo Forlag.

… fortsett å lese «Slik ranes Troms og Finnmark»

Valg av ministrer er blitt statsministerens akilleshæl. Likheten mellom en Høyreregjering og en sosialistisk regjering/samarbeidsregjering er bruken av ministerpostene.

Valg av ministrer er blitt statsministerens akilleshæl. Likheten mellom en Høyreregjering og en sosialistisk regjering/samarbeidsregjering er bruken av ministerpostene.

… fortsett å lese «Hvitsnippforbryternes inntog i styring av landet»

En forsvarsadvokat største oppgave er å flytte fokus fra en forbrytelse til fordel for sin klient.

En forsvarsadvokat største oppgave er å flytte fokus fra en forbrytelse til fordel for sin klient. Men nå har vi en regjering og et storting som bruker samme metoden for å fremstå mest mulig redelig overfor sine velgere, og ikke minst for verdensamfunnet.

… fortsett å lese «Juks, unnlatenhet og lovbrudd går hånd i hånd»

Den som følger med i media utover det som handler om nåværende og forutgående regjerings ministerskandaler, vet at dette ikke bare dreier seg om svindel med pendlerboliger og plagiat av masteroppgaver som skandaliserer den norske regjering.

Den som følger med i media utover det som handler om nåværende og forutgående regjerings ministerskandaler, vet at dette ikke bare dreier seg om svindel med pendlerboliger og plagiat av masteroppgaver som skandaliserer den norske regjering. Nå er det ikke bare digitale media som setter søkelys på skandaler som vanærer nasjonen Norge. Det gjør også NRK.

… fortsett å lese «Trenger Norge en moralkommisjon?»