Hopp til innhold

Er vi herre i eget hus?

Generelt er Europa en verdensdel som består av gjestfrie land, være seg om vi er innbyggere, innvandrere eller besøker i forskjellige jobbsammenhenger. En av forutsetningene er at alle må forholde oss til landets lover og forskrifter.

Generelt er Europa en verdensdel som består av gjestfrie land. Være seg om vi er innbyggere, innvandrere eller besøker i forskjellige jobbsammenhenger, er en av forutsetningene at alle må forholde seg til landets lover og forskrifter

Det er ingenting som har skapt større menneskelige tragedier enn religion og dens forskjellige tolkninger. I Europa har vi forsonet oss med forskjellige trosretninger der folket lever i fordragelighet med sine religiøse meninger. Det er ikke forskjell på mann og kvinne, alle har samme rettigheter til skolegang og yrkesvalg og selvfølgelig også rett til å ha sin Gudstro uten at det av den grunn er tillatt å skade eller å drepe om det er noen som har en annen oppfatning av et trossamfunn.

Frivillig under tvang

Ser vi på vårt eget land Norge, så ble ikke kristendommen innført med silkehansker. En av de siste kristenkongene var Olav Haraldsson (Olav den hellige) som gjorde kristendommen til landets offisielle religion rundt år 1020, for nøyaktig 1000 år siden. Den som ikke ville han skulle og den som ikke fulgte kongens befalinger måtte blote.

Religion og makt

Religion er i seg selv en maktfaktor og denne maktfaktoren benyttet kongene seg av da Norge ble kristnet. Kirken fikk makt over folket og kongen var kirkens overhode. Cirka 500 år etter at Norge ble kristnet av Olav den hellige, ble det bestemt at den norske kirke skulle være en statskirke. På 1800 og 1900 tallet, ble det krav til religionsfrihet og nye trosretninger. Gjennom grunnlovsendringen, våren 2012, ble det lagt til rette for oppheving av statskirkeordningen, formelt iverksatt 1. januar 2017.

Makt og begjær

Selv med vår religionsfrihet så gjelder de ti bud selv om alle ikke klarer å etterleve det de forkynner. Selv i Skandinavia har vi hatt tragedier der makt og begjær har medført brudd på det femte bud. Man kan vise til Knutby i Sverige, der lederen medvirket til drap for egen tilfredsstillelse.

Ny frivillighet under tvang?

Så har Europa blitt innvandret av mennesker med ny religion og kultur som i mange tilfeller går på tvers av både religion og kultur vi er oppvokst med. Spesielt det femte bud, «du skal ikke slå i hjel». Muslimsk innvandring dreier seg i hovedsak om kultur og religion. Det er muslimske stater som med sin maktkultur og religion tvinger folk på flukt. Det som virkelig er skremmende, er at det som innvandrerne rømmer fra i sitt gamle hjemland, vil de som landsmenn praktisere i sitt nye europeiske hjemland.

Kollisjonskurs

Vi er helt på kollisjonskurs med vår religion og det femte bud, «du skal ikke slå i hjel». Når muslimer ser på kristne som vantro og at det skal være tillatt å drepe de vantro, og det skal være tillatt å voldta kvinner som ikke er muslimer, da har den europeiske snillismen spilt fallitt.

Religionskrig

Frankrike med sine sju millioner mennesker med muslimsk tro, er en fare for landets sikkerhet. Muhammed er en profet som det på lik linje med Jesus, ikke finnes bilder av. Det er ingen som vet hvordan de så ut. Når en karikaturtegning av Muhammed er en slik religions fornærmelse at en muslim kan tillate seg å drepe uskyldige mennesker for en tegning, står dette i skarp kontrast til kristendommens femte bud.

Oppførsel og respekt er to nøkkelord

Vi har noen få statsledere som har i klartekst fortalt hvor skapet skal stå, blant annet statsministeren i Australia. Flyktningene er folk som har rømt fra undertrykkelse som delvis religion har tillatt å utføre. Al-Qaida, IS, osv. Trenger man å si mere om religiøs fanatisme? Flyktningene kan ikke komme og tillate seg å utføre samme gjerninger i sitt nye hjemland, som de måtte rømme fra. Om de ikke aksepterer eller mistrives i sitt nye hjemland, så må det få følger og reise hjem til krig og elendighet for å rydde opp eller å medvirke til kaoset.

Skeivheter er ikke rettferdigheter

Flyktninger som får asyl i Norge blir belønnet med maks opptjent pensjon og dette er uten at vedkommende har trengt å legge to pinner i kors for sitt nye hjemland. Den Norske mann og kvinne må jobbe og slite i 40 år for å ha rett til full pensjon. For alle nordmenn som har tilhørt lavtlønnsgruppen blir pensjon redusert til et beløp som ligger langt under fattigdomsgrensen, selv om vedkommende nordmann kan vise til maksimalt opptjente pensjonsår. Ut over dette blir innvandrerne priviligert med bolig fremfor Norges egne innbyggere.

Respektløshet er ikke en religion

Den som har et noenlunde klart gangsyn trenger ikke å løfte blikket høyt for å se faren med en gryende konflikt som allerede har eskalert i blodsutgytelse og drap. Ser vi til vårt naboland Sverige, så er religionskrigen i startgropen. Bydeler der ikke politiet engang tør å bevege seg inn i etter mørkets frembrudd er en realitet. Muslimske gutter og menn trakasserer og voldtar Svenske kvinner med begrunnelse av at kvinnene er vantro. Det eneste er at de skyver sin religion foran seg for å kunne forlyste seg selv seksuelt og for å kunne tilfredsstille et sykt maktbegjær overfor forsvarsløse mennesker.

Under barbariske angrep

Statsministeren i Frankrike, Jean Castex, har proklamert at Frankrike er under angrep av andre nasjoner. En påstand som har sin legitimitet i og med at muslimske innvandrere går til angrep og dreper uskyldige mennesker på åpen gate, for at noen har hengt opp karikaturtegninger av profeten Muhammed. Frankrike med sine sju millioner muslimer har flere titusen løse kanoner på dekk. Det er tvilsomt om de muslimske ekstremistene er noe bedre en Hitlers galskap, som ledet til at tyskerne innvandret Polen og Russland å drepte for fote til jubelbrus fra en nazistisk nasjon.

Kan vi takke oss selv?

Europa og Norge har seg selv å takke for at tusener av mennesker er på flukt. Norge var med å angripe Libya og jaget Libyas statsleder, Muammar al-Gaddafi i armene på hans fiender som massakrerte han i 2011. Norges statsminister Jens Stoltenberg som ga klarsignal om at norske jagerfly skulle gjennomføre presisjonsbombing av Gaddafis palass, ble tre år senere hedret og belønnet med stillingen som generalsekretær i NATO.
Så kan de lærde strides om Muhammed var en profet i eget land eller en hærfører, eller begge deler. Men en statsleder som gir klarsignal til å angripe en annen nasjon som ikke har rettet et eneste angrep mot Norge, er også en hærfører. Men han har vi bilde av.