Hopp til innhold

Gudsfrykt og menneskerettigheter

Det er mye stygt som kommer frem når snøen forsvinner. Men det som kommer frem i barnevernet er ikke bare stygt, men grufullt. Noe som beviser at mennesker med makt har fått ture frem på sin måte, og det har ikke vært begrensninger på hvilke politiske fraksjoner de tilhører, selv om de i sitt partiprogram setter gudsfrykt og menneskerettigheter øverst i programmet.

Det er mye stygt som kommer frem når snøen forsvinner. Men det som kommer frem i barnevernet er ikke bare stygt, men grufullt. Noe som beviser at mennesker med makt har fått ture frem på sin måte


Og det har ikke vært begrensninger på hvilke politiske fraksjoner de tilhører, selv om de i sitt partiprogram setter gudsfrykt og menneskerettigheter øverst i programmet. Det er en kjensgjerning at barnevernet og deres advokater nesten aldri har satt barnets beste i fokus, men heller skapt saker som tilfører kommunens innleide advokat et lukrativt utbytte.

Noen mennesker har en sykelig trang til å utvise sin makt

Noe av det verste er politiets engasjement i barnevernsaker, der de opptrer verre som hirden under okkupasjon av Norge for 80 år siden. Politiet skal ikke bare se til at lov og orden følges, de skal selv følge loven i sin utfoldelse. Lov om barnevern sier at det skal være fare for barnets liv og helse før et akuttvedtak igangsettes, og politiet er en stor bidragsyter når akuttvedtak igangsettes. Er det ikke en eneste polititjenestemann som forstår at dette er galskap og lovbrudd satt i system?

Hva er verdien på et menneskeliv her hjemme?

Media fremstiller det slik at det bare er i andre land at menneskeliv ikke har en verdi. Vi har sett opptøyene i USA der politiet har fått berettiget kritikk for sin fremferd mot deler av befolkningen, der mishandling og rovmord har fått passere som arbeidsuhell. Media har publisert flere hendelser fra USA, der menneskeliv tydeligvis ikke har verdi. Men hvorfor er det slik at riksmedia her hjemme ikke er like ivrige å vise til menneskeliv som går tapt på grunn av barnevernet? Av de 702 barna som døde i hele perioden, døde altså 3,3 prosent i 1990. Derpå øket det med 56 prosent siste 4 årene, og 16,2 prosent i 2001 alene.

Overgrep på barn på dagsorden

Det er begynt å bli flere som har satt overgrep i barnevernet på dagsorden. En rekke organisasjoner og stiftelser jobber nå med å avdekke det som med norske ord kan kalles offentlig tyrannisering av barnefamilier. På dette området har den fjerde statsmakt sviktet totalt i å belyse overgrep mot landets egne borgerer. Men heldigvis i all galskapen, så har enkelte i digitale media sørget for at barnevernssakene kan bli belyst.

Falske bekymringsmeldinger

En kvinne er blitt tiltalt for å levert hele 11 falske bekymringmeldinger til barnevernet, straffen var 120 timers samfunnsstraff og en oppreisning på kr. ti tusen til kvinnen som fikk belastningen med de falske bekymringmeldingene. Tingretten ga politiet stryk for sein etterforskning, i ett år lå saken arkivert. I en sak jeg har stor kjennskap til, fikk Senja tingrett i sin tid en barnevernsak fra politiet i Lenvik som var trenert, men tingretten sa ingenting om politiets sendrektighet da politiet brukte hele atten måneder i sin etterforskning. Statsadvokat Lars Fause beklaget sendrektigheten, mens forhenværende lensmann og ordførerkandidat for Ap i Lenvik, Arnold Nilsen, valgte å tie.

Byråkratiet fremstår som en verna bedrift

Når offentligheten fremstår som en verna bedrift der lovbrudd kan florere og ingen blir stilt til ansvar, er diktaturet i ferd med å overta demokratiet. Her på bondetampen.no har jeg nevnt tidligere angående ekteparet Bente Johnsen Karlsen og Bing Karlsen, som hadde stilling i barnevernet i Lenvik kommune, henholdsvis som leder og saksbehandler. Etter en massiv mediekritikk i lokalpressen og fylkesmannens avdekking av lovbrudd, har ekteparet fungert som en skyve-mil mellom kommunens høyst betalte jobber.

Evig eies

I dag er Bente Johnsen Karlsen tildelt en stilling som seniorrådgiver i Senja kommune og Bing som innehar fagbrev som tømrer har fått tildelt en stilling som ruskonsulent. Jeg som har offentlig gått ut og påpekt offentlige lovbrudd, og for å være litt diplomatisk: påpekt korrupsjonslignende tilstander, ble premiert med politianmeldelse fra ekteparet Johnsen Karlsen. Begrunnelsen er at de er redd for å ende opp med å evig eie kun et dårlig navn og rykte. Noe jeg nesten er tilbørlig til å si er vel fortjent.

Et tidsskille?

Ett annet ordtak er slik: «Roter du i driten lukter det». Samnanger kommune har i hvert fall noen folkevalgte som er villig til å forlange at tidligere lovbrytere i barnevernet skal stilles til ansvar for sine gjerninger. Så gjenstår det å se om nykommunen Senja har en ordfører som har baller nok til å ta opp barnevernets dårlig skjulte overgrep. To ordførere i perioden før nåværende ordfører, Tom Rune Eliseussen, feide slike saker under teppet og overså foreldrenes bønn om hjelp. Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen, gjorde det samme. I dag vet vi at Ludvigsen fikk lang fengselstraff for misbruk av sin stilling. Men spørsmålet er: Hva med ordførere og rådmenn som har tillatt etater og etatsjefer å misbruke sine stillinger for å få utløp for sitt maktbegjær?

Flere avsløringer kommer?

Det er ikke bare EMD som har satt barnevernsaker på kartet, det har blant annet ordføreren i Samnanger også gjort. Etter avsløringene i Samnanger så planlegger ordføreren å bryte det interkommunale samarbeidet kommunen har med barnevernet i Bergen. En av grunnene er at Samnanger ikke lenger ønsker å bli trukket inn i flere barnevernsaker som kommunen ikke har styring med, og som kan ende med et eventuelt økonomisk erstatningsansvar for barnevernsofrene. Det koker rundt barnevernet i Norge, og ingen ansvarlige har vist vett nok til å skru ned varmen.