Hopp til innhold

Hva er det vi bedriver med i Norge?

Etter at reformen med fylkesnemnder ble etablert rundt 1993, har det har vært en en negativ utvikling som har eskalert og blitt nærmest en terrororganisasjon som destruerer barnefamilier i landet vårt.

Etter at reformen med fylkesnemnder ble etablert rundt 1993, har det har vært en en negativ utvikling som har eskalert og blitt nærmest en terrororganisasjon som destruerer barnefamilier i landet vårt.


Det er mange som har satt en pekefinger på at barnevernet over år, med sine støttespillere, har virket mot sin hensikt. Med andre ord, det som skulle være «til barnets beste», er blitt til barnets verste.

Familiekanalen

I motsetning til barnevernet som får tildelt milliarder fra staten og millioner fra kommunene, så må alle som organiserer motmakt mot det offentlige, finansiere sine kostnader med innsamlede midler. Familiekanalen med Rune Fardal har bidratt med for å sette barnevernets overgrep på kartet, ikke bare i Norge, men også i Europa.

Et nasjonalt opprop

Stiftelsen, Den Nasjonale Bekymringsmelding, er finansiert av private aktører fra nord til sør. Det er heller ikke «hvem som helst» av fagfolk innenfor juss og psykiatri som er tilsluttet stiftelsen. Utover det er det i overkant av hundre fagfolk innenfor psykiatri og advokater som har skrevet under på et opprop mot barnevernets maktarroganse og overgrep.

Evig eies et vanæret rykte

Barnevernet har vanæret Norge, ikke bare i eget land, men også i store deler av Europa. Rikspolitikerne har ukontrollert latt byråkratiet herje og utøve sin allmakt overfor landets innbyggere, inkludert tilflyttere. Og det er ikke tvil om at enkelte etater innenfor staten utøver et diktatur, et byråkratisk diktatur. Der iblant er barnevernets allmektige handlemåte. Det ser ut for at barnevernet i stor grad har utviklet seg til å bli en organisasjon som driv med menneskehandel, velsignet av Storting og Regjering.

Statlig kontrollert menneskehandel

Det å påstå at vår statsmakt bedriver menneskehandel vil nok for mange være er en drøy påstand. Med et sukkersøt smil går Statsminister Erna Solberg rundt med et påklistret smil og uttaler seg om det meste av det hun mener andre land har feilet i, men ikke om det som blir avdekket av grove overgrep gjort av embedsverket i Norge. Den Polske konsulen Slawomir Kowalski ble erklært uønsket i Norge, og ble bedt om å reise hjem, etter at han hadde engasjert seg i en sak der en polsk familie var fratatt barna av det norske barnevernet.

Ernas ryddegutt

En diplomatisk krise er en politisk krise. Det hersker neppe noen tvil om at Erna Solberg ønsket å få en brysom konsul fjernet, en som ivaretok menneskerettighetene for eget lands borgere. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted med sine 78 ansatte jurister er statens advokatkontor i sivile saker, eller Ernas ryddegutt om man vil. Embetet er prosessfullmektig for departementet i rettsaker, og bistår regjeringen i rettslige spørsmål. Med andre ord, regjeringsadvokaten med sin stab er en høyborg innenfor juss som har som oppgave å forsvare regjeringen. Selv om alle vet at Ropstad som barneminister godtar at barnevernet bedriver lovbrudd, og Regjeringsadvokaten forsvarer Erna Solbergs og Kjell Inge Ropstads lovbrudd, selv hvor galt det måtte være. Det er dessverre sånn jussen fungerer.

Eg vil ikkje vette

Det må være noe fundamentalt galt med vårt Storting og regjering og ikke minst med toppledelsen. Norge er allerede dømt for menneskerettsbrudd flere ganger i EMD, og nærmere 40 nye saker av samme karakter står for tur til avklaring i samme domstol, men Statsminister Erna Solberg går rundt med sitt sukkersøte smil og later som ingenting har skjedd, og opptrer på lik linje som han Bæla i Arvid Hansens filmatiserte roman, Søsken på Guds jord, som sier: «Eg vil ikkje vette, eg vil ikkje vette».

1 kommentar til “Hva er det vi bedriver med i Norge?

Det er stengt for kommentarer.