Hopp til innhold

Hvor langt har vi falt?

Hvor lang tid skal det gå før Norges regjering vil ta til etterretning alle justismordene som er blitt utført mot barnefamilier i dette landet? Det ser ut for at storparten av alle 36 EMD dommene kommer i Norges disfavør.

Hvor lang tid skal det gå før Norges regjering vil ta til etterretning alle justismordene som er blitt utført mot barnefamilier i dette landet? Det ser ut for at storparten av alle 36 EMD dommene kommer i Norges disfavør.

Den gang da

Alle vet vi at propaganda er viktig for å informere, men er like viktig for å feilinformere for den som ønsker en slik utvikling, dette var også noe som Hitler-Tyskland forsto å utnytte. Det var ikke for ingenting at en så skruppelløs person som Hermann Göring ble tildelt stillingen som propagandaminister.

Ikke helt til sammenligning, men dog

Nå vil jeg ikke under noen omstendigheter sammenligne Bufetat og Mari Trommald som om de skulle være befengt med Nazistiske tendenser, men heller vise til hvor stor påvirkningsgrad og feilinformasjon kan bety for de som skal styre og de som skal representere Norge.

Propaganda nå

Det er akkurat dette med en tvunget eller ledende påvirkning som kan sette både departement, regjering og kongehuset i et internasjonalt dårlig lys. Mari Trommald hadde et morgenmøte med Kronprins Haakon Mangnus. Møtet ble strømmet og offentliggjort den 27. mars 2020. Ser vi på alle EMD dommene som Norge til nå har tapt, og der sannsynligheten er stor for at Norge vil lide like store tap i resterende 30 saker som rettes mot norske domsavgjørelser, så burde Trommald valgt en annen strategi en å involvere kongehuset for å oppnå «goodwill».

Byråkratisk diktatur i praksis

Når Trommald kaster veksler på sine meninger med å mene eller påstå at koronaepidemien som stenger skoler og barnehager setter barn i fare for vold og overgrep. Det er på dette området en kan lure på om Trommald og Bufetat mener at vanlige arbeidende foreldre ikke er i stand til å ha sine egne barn hjemme. Alle forstår vi at det setter krav til foreldre som skal utføre arbeid fra et hjemmekontor, samtidig som barna skal aktiviseres både med undervisning og lek, men det er vel ingen som har forlangt at verken undervisningen eller utført arbeid skal kunne vise til et 100 prosent resultat.

En leder med tillit i kun det smale lag

Når Trommald prøver å sette intelligensnivået til Norske foreldre og ferdigheter på et sånt lavnivå at vi som gode nordmenn ikke er i stand til å løse oppgaven med en måned med hjemmearbeid, og samtidig ta vare på egne barn, så er dette å vanære landets innbyggere. Det er på tide at Trommald kommer ned fra sin høye hest.

Arbeidsmetoder som skremmer

Det er mange ting som blir fremstilt i den digitale media som den fjerde statsmakt ikke tør å røre ved. For en tid siden ble det vist en video på nettet av et dommeravhør som ble gjort av en kvinnelig psykolog. Det var først etter at barnet var blitt voksen at dette opptaket ble offentliggjort. Det vi fikk se var mildt sagt skremmende. Jenta som knapt var i skolealder, ble stilt gjentatte spørsmål om sitt underliv, og der psykologen mente at hun måtte fortelle hvem som hadde forbrutt seg mot henne. Avhøret fortsatte helt til jenta bekreftet alle gjentatte og ledende spørsmål.

Reaksjoner i ettertid

Når jenta var blitt voksen fortalte hun at hun ikke forsto hva som forårsaket dette avhøret med at hun skulle ha blitt utsatt for seksuelle krenkelser. I opptaket såg en tydelig at jenta ville ut av avhørsituasjonen, men avhører forlangte at avhøret skulle fortsette til at avhører hadde fått det svaret hun ønsket. Dette resulterte i at en uskyldig mann ble dømt for seksuelt misbruk. Psykologen er blitt tildelt kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid.

Kongehuset burde vite bedre

Kongehuset har stor aktelse blant det Norske folk, og i verden forøvrig, og denne aktelsen skal ikke sløses bort på en propaganda som diskrediterer foreldre samtidig som det fremhever system og personer som medvirker til at Norge blir dømt for brudd på menneskerettigheter.

Presset vokser sakte men sikkert

I Norge og for såvidt i mange andre land er det grupper som jobber iherdig for å vise til alle overgrepene som barnevernet står for. Det forsterkes med alle tapene i EMD. Selv om alt dette nå er overdøvet av koronapandemien, så har kritikken av barnevernet pågått i mange år, og mange mennesker har lagt både liv og sjel i arbeidet med å få departement og regjeringen til å gripe inn i et lukket system. et system som har utviklet seg til å bli en stat i staten, som verken retter seg etter barnevernloven eller den Europeiske menneskerettsdomstol.

Burde skaffe seg et balanse i det som blir sagt

Så langt har den negative bølgen om det norske barnevernet blitt, at den med stor sikkerhet har truffet kongehuset. Av den grunn burde kronprinsen holde seg for god til å støtte en etat som diskvalifiserer folket som han selv en gang skal bli konge for. For at kronprinsen og kongehuset skal kunne få mer balanse i utspillene, lar det seg sikkert gjøre å få et møte med Familiekanalen ved Rune Fardal, advokat Marius Reikerås og psykologspesialist Einar C. Salvesen, for å nevne noen.