Hopp til innhold

5 år med bondetampen, en oppsummering

Jeg har fått i oppgave av Ole Henriksen å gi en oppsummering av bondetampen de siste fem år.

Jeg har fått i oppgave av Ole Henriksen, men med egne ord, å gi en oppsummering av bondetampen de siste fem år.


Mitt navn er Rolf Mollvik, og jeg er teknisk administrator for bondetampen.no.
I fem år har jeg hjulpet Ole Henriksen med å publisere sine innlegg på bondetampen, og det har vært både spennende og en fornøyelse å bistå Ole i hans samfunnsengasjement. Egentlig burde ikke bondetampen som nettsted eksistere, men det har dessverre vist seg å være nødvendig. Ole har skrevet om, og avdekket urett som begås mot de svakeste i samfunnet, og like mye har han kritisert politikere og byråkrater som misbruker sin makt, eller for sin unfallenhet.

Ole Henriksen, et fyrtårn

Ole er som et fyrtårn som viser hvor det finnes urent politisk og byråkratisk farvann. Hans samfunnsengasjement går flere tiår tilbake, før Internettets tid, ja faktisk så langt tilbake som en hel mannsalder. I avisinnlegg har han skrevet om politisk hestehandel, byråkratiske krumspring, og til og med korrupsjon, men de siste fem årene har Ole også skrevet om utfordringer med både lokale og statlige myndigheter her på bondetampen. Oles engasjement for de som har begrensede ressurser, og kanskje står i en kamp med det kommunale barnevernet, er uten sidestykke. Like mye har han har vært kritisk til både hvordan lover og forskrifter håndteres av myndighetspersoner, hvordan politi og barnevern som parhester utøver til dels grove lovbrudd, og deretter fortier det eller kaller det for avvik. Det høres jo tilforlatelig ut og en rettsstat verdig, gjør det ikke?

Det byråkratiske diktaturet

Ole har poengtert gang på gang at vi har en form for diktatur i dette landet, eller "byråkratisk diktatur" som Ole sier. Som enkeltindivid eller som familie med begrensede ressurser, som blir utsatt for statens "vrede", er motstand i prinsippet nyttesløst. Løpet er kjørt. Rettstaten som sådan eksisterer ikke lenger for de som ikke har midler til å ta opp kampen mot myndighetene. Fri rettshjelp er kun en rettighet som står på papiret for at staten Norge skal framstå som en rettsstat. Kanskje det aller verste er at staten med støtte fra rettsapparatet pålegger saksomkostninger på de som allerede sloss for seg og kanskje sin families verdighet. Og da har jeg ikke en gang nevnt alle justismord som har foregått og foregår og er en svøpe.

Norge og Strasbourg

Han har kritisert i store ordelag, og det med rette, hvordan staten i alt for mange tilfeller misbruker sin makt og setter familier i en umulig situasjon. Barnevernets mantra er "til barnets beste", men Ole har i mange tilfeller avdekket at det er heller til "barnets verste".
Mange barnevernsaker er allerede avgjort i menneskerettsdomstolen i Strasbourg – EMD, og i de aller fleste sakene har Norge tapt. Det uten at myndighetene viser forståelse. Våre myndigheter reiser rundt i verden og påpeker og prediker hvordan andre land bryter menneskrettigheter, men det vi alle vet: Den norske stat har vist seg å være en av europas verste når det gjelder brudd på menneskerettigheter. Det forteller noe om norges respekt for egne innbyggere.

Hva med fremtiden?

Problemet er at det er mer enn 20 saker til som skal avgjøres av EMD. Norske myndigheter har vist særdeles liten interesse for å rette opp de lovbruddene som norske barnefamilier utsettes for. De har i prinsippet "avfeid" å rette seg etter de dommene som til nå foreligger, hvis så ikke var tilfelle, ville myndighetene ha rettet opp alt dette allerede. Ole har ved flere anledninger påpekt dette.

Statistisk fun facts om bondetampen

I disse fem årene, har flere av Oles innlegg hatt mer enn 7000 besøkende til sammen med delinger. Vi har ikke nøyaktig statistikk på det som gjelder delinger og der andre har lenket til Oles innlegg, men jeg kan med sikkerhet si at i løpet av disse fem årene har mer enn 230 tusen mennesker besøkt nettstedet bondetampen.no I 2020 var det cirka 45 tusen besøkende og hittil i år har mer enn 15 tusen vært innom.

Mest leste saker

Her er noen av sakene som er mest lest de siste to årene på bondetampen, og da er ikke delinger eller publiseringer i andre media tatt med.
Kjøp og salg: Barnevern og bompenger – publisert: 20. mai 2019 | 2477 besøkende
Når lysene slukkes i bygda – publisert 16. november 2020 | 2452 besøkende
Norge, justismordets Mekka – 4. november 2019 | 2039 besøkende
Forretningskonsept eller svindel? – 14. januar 2019 | 1647 besøkende
Politikk og Retorikk: Kan vi som velgere tro på noe som helst? – 28. januar 2019 | 1520 besøkende

Som teknisk administrator håper jeg at Ole fortsetter sitt samfunnsengasjement. Vi trenger ham. Og jeg håper at du som leser også fortsatt lar deg engasjere og kommentere Oles innlegg, for det betyr mye.
Avslutningsvis vil jeg nevne at Ole i en av sine innlegg siterte Arnulf Øverlands "Du må ikke sove". Det var skrevet for en annen tid for cirka 80 år tilbake, men det kan se ut som at Arnulf Øverlands ord er tilbake og gir gjenklang og mening i tiden, det forteller og forklarer mye:

"Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!"

Takk!

1 kommentar til “5 år med bondetampen, en oppsummering

  1. Håvard Mikalsen

    Ole har jeg kjent gjennom mane år som en meget rettskaffen mann, som ikke er redd for å tale makta rett i mot for den svake i sammfunnet. Det har han bevist mang en gang. Så stå på💪👍🏻

Det er stengt for kommentarer.