Hopp til innhold

Barnevernet produserer posttraumatiske lidelser!

Heldigvis har riksmedia tatt tak i saker der offentligheten med sin unnfallenhet er en stor bidragsyter til at barn blir traumatisert og påført livslange lidelser. Både VG og Dagbladet har avslørt groteske saker innenfor systemet barnevern og rettsikkerhet.

Heldigvis har riksmedia tatt tak i saker der offentligheten med sin unnfallenhet er en stor bidragsyter til at barn blir traumatisert og påført livslange lidelser. Både VG og Dagbladet har avslørt groteske saker innenfor systemet barnevern og rettsikkerhet.


Da bloggen «Bondetampen» ble etablert var det for å sette søkelyset på de overgrep som ble utført av det kommunale barnevernet, bistått av politi og velsignet av fylkesnemnd, der tingretten fungerer som et sandpåstrøerorgan for offentlig selvtekt.

Vi behøver et barnevern!

Det har aldri vært min mening å påstå at barnevernet i sin helhet er noe hersk som er mer til skade en til gavn, vi treng et barnevern, men med en annen organisering som dagens barnevern med tilhørende forvaltningsorgan som fylkesnemnd og hensynsløse tilrettelagte avhør av barn. En annen ting er den økonomiske gevinsten som barnevernet bidrar med til institusjoner, fosterhjem og alle som på en eller annen måte er involvert med å selge tjenester for barnevern.

Groteske historier er snart regelen

Den 6. november kunne vi lese i VG om Amir som ble plassert i lag med en fosterfar som misbrukte han seksuelt og at fosterfar samtidig bygde opp flere selskaper og ble millionær på tjenester han ydet til barnevernsystemet. Selv om fosterfar ble anmeldt for overgrep mot barn fikk han holde på med sin geskjeft. Alle som jobber med barn må ha en gyldig politiattest, en person som er under etterforskning for overgrep skal ikke inne ha en slik gyldig attest. I følge regiondirektør i Bufetat Ingrid Pelin Berg er det svakheter i systemet slik at personer som er under etterforskning kan fortsette med å selge tjenester for barnevernet.

Man kan ikke unnskylde seg på grunn av manglende kompetanse

Nå er det ikke bare institusjoner og enkelte personer som selger tjenester til barnevernet, som bør være fratatt fra å få gyldig politiattest når vedkommende har forbrutt seg. Politiet er en etat som også skal ivareta foreldre og barns rettigheter. Når politiet uten kompetanse på psykiatri verken for barn eller voksne, bistår barnevernet uten at en sak er etterforsket eller undersøkt av barnevernet og når det i slike saker igangsettes det mest ytterliggående tiltakene i bestemmelsen i barnevernsloven, er dette også et brudd på barnevernloven og politiet er medskyldig. Loven sier at barnevernet først skal utføre en undersøkelse for å stadfeste om en innkommet bekymringsmelding medfører riktighet. Skal det igangsettes tiltak etter en undersøkelse, så skal det minst ytterliggående tiltaket først brukes.
I alt for mange tilfeller blir de mest ytterliggående tiltakene igangsatt uten at barnevernet og langt mindre politiet foretar de nødvendige undersøkelse først. Det er eksempler på at polititjenestemenn som utfører dommeravhør av barn der til og med statsadvokaten har uttalt at det ikke er på en slik måte dommeravhørene skal utføres. Når sånt skjer så burde de som foretat slike handlinger miste autorisasjon og rett til å utføre tjenester som har med barn og barns rettigheter å gjøre.

Handlinger fra offentlige ansatte får stort sett aldri konsekvenser

Er du ansatt i en offentlig etat, så kan en tillate seg det mest utrolige uten at det får konsekvenser. En politijurist ved Lenvik lensmannskontor går ut i bladet Nordlys og forteller om en sak som skal opp i Senja tingrett. Politijuristen forteller om en familie der det skal ha foregått utstrakt vold mot barna både før og etter at barna begynte på skolen, noe som var kommet frem i avhøret av barnas lærer. Barnas lærer fortalte i sitt avhør om en jente på sju år som ønsket et mere venninneforhold en vanlig blant elevene. Når læreren hadde tilsyn med barna i friminuttene kom denne eleven og ville holde henne i handa. Det eneste negative som fremkom i avhøret av læreren, var at barna en par ganger ikke hadde gjort leksene sine.

Løgn er løgn uansett hvilken munn den kommer fra

En skulle tro at når en politijurist lyver så må det få konsekvenser for vedkommende, men så er ikke tilfelle. For foreldrene fikk avisartikkelen konsekvenser, usannheter fra politiet medførte at negativiteten fra bygdedyret sprette seg som ild i tørt gras. En hel familie ble stemplet som verstinger i hele fylket. Politiet har valgt å tie om juristens løyner, etaten har politiavhøret av lærerenn og artikkelen i Nordlys fins i arkivet, om politiet skulle finne på å granske seg selv.

Økonomiske misligheter

I senere tid er det avdekket økonomiske misligheter både fra Storting og Regjering der fiktive reiseregninger og boplasser blir brukt for at representantene kan tilegne seg mere penger en vedkommende hadde rett til. Noe likere er det ikke i barnevernet der milliardene sløses bort uten at noen har ansvar eller kontroll. Det kalles bare for noen svakheter i systemet. Når det gjelder seksuelle avvikere så er det ingen medisin i gode inntekter eller fasjonable titler, som minister eller fylkesmann, det må andre tiltak til for å få bukt med slike overgrep.

Posttraumatiske lidelser påført av det offentlige

I mange tilfeller er taperen den personen som barnevernet tok hand om, vedkommende er mer eller mindre rettsløs. Mennesker uten jobb og inntekt, og som er påført posttraumatiske lidelser må gå i flere år før saken om overgrep fra barnevernets ansatte eller barnevernets tjenesteytere havner i retten. For Amir endte livet før saken kom til retten, overgriperen blir ikke tiltalt, Amir er død og kan ikke av den grunn vitne og overgriperen får fortsette med å tilegne seg millioner på skattebetalernes bekostning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *