Hopp til innhold

Det hvitmalte fengslet i Finnsnes sentrum

I disse valgkamptider er det mange fagre løfter som blir gitt, om løftene lar seg innfri er en annen sak. Om bare halvparten av valgløftene hadde blitt innfridd i siste tiårsperiode hadde nok folketallet i Nord-Norge hatt en oppgang istedenfor nedgang.

I disse valgkamptider er det mange fagre løfter som blir gitt, om løftene lar seg innfri er en annen sak. Om bare halvparten av valgløftene hadde blitt innfridd i siste tiårsperiode hadde nok folketallet i Nord-Norge hatt en oppgang istedenfor nedgang.


Realiseringen av valgløftene er så vage at de eneste som tror på de politiske vyene, er politikere som trekker økonomiske veksler på politikken. For de to partiene som hadde tatt plass på Finnsnes torv, lørdag 28. august, så var var det ikke kø av folk som ønsket roser eller vafler.

7 år i kirkeasyl

Den største tilslutningen på torvet hadde aksjonistene som ikke hadde noe å by på, en tro skare med mennesker som holdt en banner mellom seg med teksten «Frihet for familien Collin! 7 år i kirkeasyl.» Nå er det ikke bare lokale støttespillerne til familien Collins som ber om frihet for mor, far og en datter som nå sitter på sjuende året arrestert i det som er kommunens største tempel, Finnsnes kirke.

Bare prat, ingen handling fra Ropstad

Samtlige av landets biskoper og menigheten i gamle Lenvik kommune har bedt regjeringen om å gripe inn med å gi familien asyl på humanitært grunnlag. Det samme har nåværende og tidligere ordførere i kommunen bedt om. Lokallaget av KrF har kjempet for familien Collins menneskerettigheter uten at partiet har blitt bønnhørt av partiets regjeringsmedlemmer. Vel og merke var KrFs mat- og landbruksminister på besøk hos asylantene, om det var for å hjelpe familien, eller det var for å skaffe til veie vind til egne seil for neste stortingsperiode, vites ikke. Ingen ting har skjedd i saken. Familien sitter fremdeles fanget i Finnsnes kirke. Om KrF sentralt har hatt noe som helst miskunn med familien Collin, så burde barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad stilt opp, om han ikke kom for å besøke familien Collin, så burde han i det minste bruke sin makt som minister i en flerpartiregjering, selv om alternativet var å forlate sin ministerpost. For KrF som politisk parti så har tre maktesløse ministertaburetter snart kostet partiet livet.

Det byråkratiske diktaturet

En annen ting, hva skal vi med politikere når landet blir styrt av et byråkratisk diktatur? Når en og samme person i Une får sitte å behandle klage på sitt eget avslagvedtak og vedkommende ikke forstår at han eller hun er inhabil for å behandle en anke. Det er når sånt skjer at vi må ha politikere som makter og tør å gripe inn. Denne styrken fins ikke i KrF. Om partiet noen ganger har hatt denne styrken, så er det svært lenge siden. Partiets grunnfjell (stemmekveget) har forlatt partiet, partiets grunnmur er snart helt pulverisert. En av grunnene er at partiet sentralt har vært for opptatt med å tilegne seg posisjoner der ministrene har sittet i opposisjon i egen regjering. Det som KrF en gang hadde som god familiepolitikk er ofret på en flertallsregjering der KrF er taperne. Norge og Ropstad som barne- og familieminister har fått 11 saker i mot seg fra EMD, uten at Ropstad som minister eller hans departement evner å ta dommene til nye behandling i norske domstoler.

Krigsflyktninger

Norge i lag med NATO har i en tjueårs periode, kriget i Afghanistan. Resultatet er at Norge på lik linje med alle andre NATO-land må ta med seg sine støttespillere som i lag med norske soldater har kjempet mot et menneskefiendtlig regime. Anslagsvis to millioner mennesker vil være på flukt etter krigshandlingene. Dette er mennesker som risikerer livet for sin støtte til NATO. Taliban, Al Qaeda og IS er ikke nådig med annerledestenkende. Det var ikke Nazistene og Hitler heller. Vi vet resultatet.
FN-rapporter og andre Sri Lanka kjennere, deriblant Jan Solheim sier at for familien Collin vil det være utrygt å bli sendt tilbake til Sri Lanka, fare for liv og helse vil være overhengende. Hva er da forskjellen på krigsflyktninger fra Sri Lanka og krigsflyktninger fra Afghanistan?