Hopp til innhold

Ernas liv og lære

Norge er hittil blitt dømt sju ganger for brudd på menneskerettigheter, og det er nærmere 30 saker som klargjøres mot Norge i EMD.

Norge er hittil blitt dømt sju ganger for brudd på menneskerettigheter, og det er nærmere 30 saker som klargjøres mot Norge i EMD.


Om disse sakene høres det ingenting fra Regjeringen, dens ministrer og advokater. Store deler av det norske Storting er ikke engang villig til å undersøke domfellelser og kritikk fra EMD. Norske styresmakter har blitt enig om et felles forsvar mot EMDs domsavgjørelser. En selvsydd paragraf brukes av byråkrater og politikere, «vi kan ikke gripe inn i enkeltsaker.» De utfører den samme handlingen som Pilatus ble mest kjent for.

Statistikk forteller fakta

Statistikken viser at nærmere 96 prosent av barnevernsaker som blir ført for fylkesnemndene, vinnes av det offentlige. Det behøves ikke å legge fram bevis på at foreldrene ikke ivaretar sine barn på en forsvarlig måte, barnevernets synsing og antakelser er nok. Når denne synsingen blir stadfestet av en psykolog, som muligens har barnevernsaker som sitt levebrød, så er det nok for fylkesnemnda og i de fleste tilfeller også for tingretten.

Rettsikkerheten er som stavsprang, med lista på 5 meter.

Anke til lagmannsretten er langt frem og høyt opp, så lenge at foreldre og barn bare har fri rettshjelp i den laveste rettsinstansen (tingretten). Det er svært få barnevernsaker som blir anket til lagmannsretten med fri rettshjelp. De fleste familier som kjemper for sine barns tilhørighet i familien, ruinerer seg i saksgangen mellom fylkesnemnd og tingrett. Innleid sakkyndighet kan koste flere hundre tusen kroner. En anke til lagmannsretten som medfører tap kan også i tillegg bidra med saksomkostninger på flere hundre tusen. Dette er noe som barnevernet er klar over. Den som ikke tilhører lønnsadelen har ikke rettsikkerhet. Av denne grunn ser en at barnevernet sjeldent prøver seg på barn til godt situerte familier. De norske domsavgjørelsene som ikke er noe annet enn justismord, kommer som perler på ei snor fra EMD i barnevernsaker.

Høyres innføring av det nye klasseskillet er ledet av Ap-politikk

Hittil har vårt statsoverhode ikke reagert på at staten gang etter gang blir dømt i EMD for brudd på menneskerettigheter. Til det er arbeiderklassens ve og vel for uvesentlig for rike høyrefolk. Noe bedre var det ikke under AP regjeringen heller. Siden systemet med fylkesnemnder ble innført i 1993, har kurven for offentlige overgrep mot barn hatt en bratt stigning.

Du skal gjøre som jeg sier, ikke slik jeg gjør

Det som er et paradoks er at når menneskerettighetene blir brutt i andre land, og da spesielt i land som ikke tilhører den vestlige verden, da er vår regjeringssjef på banen og det er ikke måte på hva galskap andre land gjør. Nå er det ikke bare EMD som mener at Norge bryter menneskerettighetene. Den Polske konsulen Slawomir Kowalski ble utvist fra Norge for at han bisto polske familier i Norge som hadde konflikter med det norske barnevern.

En dårlig demonstrasjon på liv og lære

Statsminister Erna Solberg deltok på et digitalt møte i lag med det svenske søsterpartiet, Moderaterna. I dette møtet kritiserte Erna Solberg Russland for brudd på menneskerettigheter. Dette på grunn av at den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalny ble arrestert etter at han kom hjem til Russland etter et sykehusopphold i Tyskland. Navalny berget så vidt livet etter at han var forgiftet. Påstanden er at det var russiske myndigheter som sto bak forgiftningen.
Aleksej Navalnyj vet muligens hva han risikerer som russisk opposisjonspolitiker. Det å gå i mot en ettparti-stat med et mektig statsoverhode, kan bli like skjebnesvangert som det en gang i tiden var å kritisere den Japanske keiseren. Journalister fra 20 forskjellige nasjoner fikk overvære rettsaken mot Navalny.
Navalny ble dømt til tre og et halvt års fengsel for at han ikke overholdt en tidligere dom om meldeplikt hver tredje uke. Alle forstår at dette er en konstruert domsavgjørelse. Alle vet at Navalny var i Tyskland og ble behandlet for forgiftning, og hadde ikke muligheter å følge opp meldeplikten overfor russiske myndigheter.
Nå er det ikke fullt så galt her hjemme at kritikerne blir forgiftet, men politianmeldelser kommer i hopetall fra offentlige ansatte som føler seg krenket når deres forbrytelser blir offentliggjort i media.

Det må sterkere lut til

Vår statsleder og hennes regjeringsmedlemmer, er de alle styrt av embetsmannsverket? Ser dere ikke alle tragediene som rammer foreldre og barn? Foreldre som i fortvilelse bukker under og tar sine liv. Barn som pådrar seg posttraumatiske lidelser på grunn av redsel og savn. Mange barn ender opp som gatebarn og ender sine liv i rennesteinen. Hvorfor har Norge sluttet å offentliggjøre statistikker som forteller hvor mange barn som dør under offentlig omsorg i forhold til barn som dør under biologisk omsorg? Var statistikken skremmende da den var tilgjengelig for allmennheten, så er den sikkert ikke noe bedre i dag.

Norsk og russisk rettssystem har noen likheter

I Norge er også storparten av rettsakene der barnevernet er involvert også konstruert. Det fins ofte ikke bevis, bare synsing og antakelser, og retten er lukket for allmennheten. Barn blir med en konstruert rettsavgjørelse dømt til å vokse opp uten biologisk familie. Paradokset er at i Russland er konstruerte rettsavgjørelser åpen for en hel verden, mens i Norge går rettsaker som omhandler brudd på menneskerettigheter for lukkede dører.

På tide å feie for egen dør?

Det er på tide at vår statsminister i lag med sine kamphaner feier for egne dører før de kritiserer andre lands justismord. Vitterlig har flere hundretals barn i Norge blitt utsatt for justismord som overstiger langt mer enn tre og et halvt år.

2 kommentarer til “Ernas liv og lære

  1. Knut Helge Jakobsen

    Forskjellen mellom Norge og Russland er at i Russland er korrupsjonen åpenlys, har du noen rubler så ordnes det, mens her på berget aner du ikke hvem du sloss mot når det gjelder det offentlige og så mye riksdaler har ikke vanlige norske husstander når det gjelder å mute noen.
    Bra kommentar, så du har mye rett i det du beskriver her!

Det er stengt for kommentarer.