Hopp til innhold

Hvem vokter lovgiverne?

Det er mange som påstår at ved å sette ungdom i fengsel så medfører oppholdet til en skolering i en kriminell løpebane

Det er mange som påstår at ved å sette ungdom i fengsel, så medfører oppholdet til en skolering i en kriminell løpebane

I privat eller offentlig sektor?

«En lærer så lenge man lever», heter det. Det er ikke bare i fengslene de innsatte utveksler erfaringer om hvordan en skal kunne tilegne seg goder uten anstrengelser. Når det gjelder å skaffe seg goder, eller finne smutthull i lovverket, så er Storting og Regjering en ønskeplass for de som vil fylle lommene sine på fellesskapets bekostning. Med andre ord: Skal en starte en kriminell løpebane, så er offentlig sektor den tryggeste, sett i forhold til straffereaksjoner.

En skatt for meg og en skatt for deg

Klarere skatteregler må innføres for alle som representerer det norske folk, både i Storting og Regjering. Det er vel ingen som tror at Ropstad ikke tøyde strikken langt over det som var lovens intensjoner med skattetilpasning eller skatteunndragelse som har blitt benevnelse for kvinnen og mannen i gata. Uansett, Ropstad snakket ikke sant når han opplyste at han bodde på gutterommet hjemme hos sine foreldre. En usannhet som medførte til stor skattegevinst.

Noen har goder utover allmenn logikk og forståelse

Både Storting og Regjering har ordnet seg med særdeles gode forordninger når det gjelder pendling. Pendlerbolig er nå en ting, en annen ting er fri hjemreise hver helg, helt fra en forlater pendlerboligen og til en står inne i sin egen leilighet. For en person som jobber innenfor bygg og anlegg som ikke har fast arbeidsplass, har på langt nær slike lukrative pendlerfordeler som våre folkevalgte har. En krone og 56 øre pr. km. kan fraskrives etter at et bunnfradrag på kr 23.100 er trekt fra. Det vil si at en dagpendler må kjøre nesten 15.000 km før han eller henne får fradrag for pendling. Det må være lov å sammenligne eliten med sliterne.

Makt på vidvanke

Hvem ser Stortinget, Regjering i kortene når lovgivernes vokter blir vingeklippet? I 2017 ble Riksrevisjonens tilsyn med Stortingets administrasjon i praksis fjernet av Stortingspresident Olemic Thommassen (H). I 100 år kontrollerte Riksrevisjon at Stortinget ble drevet etter lover og regler. Dagens Riksrevisor Per-Kristian Foss ville fortsette denne tradisjon, men som tidligere nevnt, så satte presidentskapet foten ned for å ikke la seg bli gransket i 2017.
Riksrevisor Foss sier til Aftenposten: “vi hadde gjennomført to tredjedeler av en revisjon om IT-sikkerhet i Stortinget. Så opplevde vi at presidentskapet grep inn og sa stopp. Uten kontrolltiltak ser vi alle konturene av elendig håndverk. Andre nasjoners hacking av stortingets mer eller mindre usikrede datasystem, milliardoverskridelser med bygging av stortingsgarasjen er noe. Vel og merke så måtte Stortingspresidenten gå, men han hadde selv fjernet sitt eget kontrollorgan, så han møtte seg selv i døra.”

Bare fryd og gammen?

Det er en skam at vi har hatt en Barne- og familieminister som har vært mere opptatt med egen “skattetilpasning” en å påse at barnevern og fylkesnemnder fungerer slik de skal.
Som Riksrevisor har Foss også satt fingeren på det norske barnevern. Foss sier at når det gjelder barnevern så er det mange kommuner i landet han ikke har villet bodd i. Bare dette sier litt om galskapen i denne sektoren. Fra før er Norge dømt 11 ganger i EMD. Dette er en skam for Norge.