Hopp til innhold

Jul med din glede …

Jul med din glede, og barnas kamp for sine rettigheter. Atter en gang blir et år ført inn i historieboken, for noen med store gleder, for andre sorger. Vi lever i et av verdens rikeste land, et land der rettsikkerhet og menneskeverd skal stå i fokus, men så er ikke alltid tilfelle.

… og barnas kamp for sine rettigheter.


Atter en gang blir et år ført inn i historieboken, for noen med store gleder, for andre sorger. Vi lever i et av verdens rikeste land, et land der rettsikkerhet og menneskeverd skal stå i fokus, men så er ikke alltid tilfelle.

En plass gikk det feil

Det er ikke rettsikkerhet når våre politikere får svindle, trikse å mikse med stortingboliger og falske adresser, etterlønn og reiseregninger, uten at det i det minste blir reist en tiltale. Sidestilles dette med Nav-skandalen der vanlige folk er blitt tiltalt, dømt og straffet for at våre byråkrater har hevet seg over både norsk lov og internasjonale bestemmelser.

Politikeren, byråkraten og loven

Norge kan i mange sammenhenger smykke seg med tittelen, en diktaturstat. Det er Stortinget som skal vedta landets lover og ingen andre. Allikevel opplever vi at våre byråkrater lager egne lover, som igjen blir brukt i landets domstoler for å dømme folk til inndragning, bøter og fengselstraff. Uten at det har vært lagt til grunn en eneste Stortings-godkjent lov, kun byråkratisk svada. Byråkratisk diktatur er et utrykk som har fått sin benevnelse i Bondetampen. Det er med skam jeg bruker en slik benevnelse om mitt eget fedreland, men benevnelsen har i høyeste grad sin berettigelse.

Velferdsstatens store skam

Vi har alle som bor i velferdsstaten Norge fått skolegang og lært både å skrive og lese, vi har også lært å forstå det vi leser. Nå er det ikke bare Nav-skandalen som har rystet Norge og skjemt ut nasjonen for hele verden. Det har også det norske barnevern klart på en grundig måte til stor bravur.
Vi treng et barnevern som skal sikre de svakes rettigheter i samfunnet. Det er ikke tvil om at barnevernet har utført mange gode gjerninger, men det er definitivt ikke slik i alle saker. Barnevernet skal styres av lover og forskrifter, og da forventer vi at mennesker som jobber i denne etaten har kunnskap og forståelse om lover og retningslinjer de skal styre etter.

Barnevernet – et arnested for maktmisbruk

Etter hvert som maktsyke barnevernsledere og saksbehandlere har laget sine egne forståelser av barnevernsloven, så er det mange foreldre som har måttet studere lovteksten. Dessverre er det mere galt i domsavgjørelser i barnevernsaker en det var i domsavsigelsene rundt det som skulle bli Nav-skandalen. I en straffesak skal dommerne være 95 prosent sikker på at vedkommende har forbrutt seg mot lover og retningslinjer før det stadfestes en dom. Selv med denne marginen ble folk urettmessig dømt for Nav-svindel.
I barnevernsaker er det ingen sikkerhetsprosenter som legges til grunn for en domsavgjørelse. Det er bare nok at en psykolog og saksbehandlere fra barnevernet legger frem sine udokumenterte påstander. Det kan være påstander som foreldre beviselig kan dokumentere ikke medfører riktighet, allikevel blir barna frarøvet biologisk tilhørighet.

Rettferdighet skal seire!

Det er ikke bare Bondetampen som kjemper en kamp mot det byråkratiske diktaturet i barnevernet. Tilsammen er det flere hundre som kjemper i denne rettferdighetshæren, det lar seg ikke gjøre å nevne navn på alle. Men noen markante personer kan trekkes frem. Marius Reikerås, advokaten som mistet sin bevilgning etter at han vant over staten i dypdykkersaken. Rune Fardal som driver familiekanalen dokumenterer en mengde lovbrudd utført av barnevernet. Stiftelsen Den Nasjonale Bekymringsmeldingen der blant annet psykologene Ester Solberg og Einar C. Salvesen med fler er med.

"Merket"

«Merket» er tittelen på en bok som kom ut nå i 2021. Boka er en sann historie som er skrevet av Liss-Merethe Hermansen. Som mor forteller hun om sin livs kamp, både om seg selv og senere for sitt barn. Vi får lese om sameksistens/ukultur mellom kommunale etater slik som skole og barnevern som igjen resulterer i en tragedie for den lille familien. Det som skulle bli til barnets beste, ble til barnets verste.

Liv og lære er fraværende for staten

Det er forskjell på liv og lære, i hvert fall om en trekker frem paralleller. I Bergens fotballklubb Brann måtte styreleder forlate. Styret trakk seg og daglig leder måtte gå fra sin stilling. Grunnen var at spillerne gjorde for dårlig jobb ute på banen.
Norge er nå dømt hele 14 ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstol for brudd på menneskerettigheter. Det som er det katastrofale er at er at ingen av dommene fra EMD blir tatt til etterretning. Ingen pådømte EMD saker blir tatt opp i norske domstoler, og ingen blir tiltalt og straffet, og ingen i barnevernsystemet forlater sine jobber.

Samme ulla?

Kjell Ingolf Ropstad var barne- og likestillingsminister og lovpriste barnevernets fremferd, samtidig som han svindlet staten med falsk bostedsadresse og stortingsbolig. Vel måtte han forlate sin ministerstilling, men han sitter fremdeles på Stortinget og er fremdeles ustraffet for sine gjerninger.
Om det skulle vise seg at galskapen i barnevernet skyldes den boklige lærdommen/utdannelsen som barnevernspedagog, så må det være riktig å fremme en slik påstand, at utøverne får refundert kostnaden med sin skolegang.

Med dette sammendraget vil jeg ønske leserne av Bondetampen en velsignet Juletid og et godt og fredfylt Nyttår i mørketidslandet.