Hopp til innhold

Juridisk skandaledirektør!

Nav-skandalen medførte at Hans Christian Holte overtok ledelsen av Arbeids- og velferdsdirektoratet etter at Sigrun Vågeng forlot stilingen.

Nav-skandalen medførte at Hans Christian Holte overtok ledelsen av Arbeids- og velferdsdirektoratet etter at Sigrun Vågeng forlot stilingen før «Blindsonen» ble lagt frem i august 2020. Holte kommer fra en stilling som skattedirektør, han blir den første NAV-sjefen med egen juridisk direktør.

Maktmisbruk uten ansvar

Norge er et land der statslederne liker å fremheve landet som en rettstat, der vi har tre statsmakter som skal passe på hverandre, slik at folket ikke lider overlast. Allikevel går det galt, men ingen av utøverne av maktmisbruk blir stilt til ansvar når det ene justismordet etter det andre avdekkes. Vi har en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. For å hindre maktmisbruk skulle statsmaktene holde hverandre i sjakk gjennom et system av vekt og motvekt.

Lovbrudd blir avvik og Nav-skandalen blir EØS-saken

Nav-skandalen er ikke noe annet enn en gedigen skandale og tragedie, men istedenfor å kalle en spade for en spade så heter nå Nav-skandalen, EØS saken. Hvor langt går det an å flytte ansvar og fokus bort fra våre tre statsmakter? Landets innbyggere blir dømt urettvis til bøter, inndragelser og fengselstraffer med katastrofale økonomiske og psykiske konsekvenser for den det gjelder, men ingen er ansvarlig, kun fellesskapet, «statskassen».

Navlebeskuende jurister

Fredrik Sejersted er regjeringsadvokat og med seg i staben har han 50 jurister og 20 administrative stillinger. Med et så stort kobbel av forhåpentligvis kompetente jurister så skulle en formode at Nav-skandalen skulle blitt avverget på et tidlig stadium. Men så er ikke tilfelle, det var ingen av våre tre statsmakter som var i stand til å ivareta verken landets lover eller internasjonale bestemmelser. I dag består regjeringen av 19 medlemmer, medregnet statsministeren. Det vil si at hvert regjeringsmedlem har i overkant 1,6 jurist å støtte seg til og en juridisk administrativ stilling til rådighet pr hode.

En ny festtale, eller finnes det et håp denne gangen?

Håpet er at det etter hver offentlig skandale skal det komme en forbedring. Hans Christian Hole har fått i stand et regelverk på hele seks punkter som skal forbedre praksis og forhåpentligvis også ansvar.

1) Den skal innebære en tydelig plassering av ansvar.

2) Den praktiserer en tydelig ledelse på det juridiske området.

3) Den skal ha kompetente fagmiljøer.

4) Den skal bidra til effektive oppgaveløsning.

5) Den skal føre til god kommunikasjon.

6) Den skal styrke tilliten til klageinstansens uavhengighet.

Så er det bare å håpe på at de seks punktene ikke bare er innledningen til en ny festtale.

Ansvarlighet for utført arbeid burde alltid være et krav!

Hadde bare tjenestemannsloven kommet til heder og verdighet igjen, så hadde det hele nesten vært fullkommet. Med tjenestemannslovens fravær er det ingen i offentlig sektor som kan stilles til ansvar for lovbrudd, med unntak hvis ikke vedkommende da stjeler fra staten.

Gransking er ikke straff!

Vi har andre justismord som er under gransking i Norge, en sak som vil sette Nav-skandalen i forlegenhet. Det er med gjennomgang av EØS-avtalen at Norge er blitt gjort oppmerksom på at domstolene dømmer folk på et uriktig grunnlag.

Med selvgodehet og skylapper

Norge er dømt ti ganger i den Europeiske Menneskerettsdomstol, EMD, for brudd på menneskerettigheter i barnevernsaker uten at Storting eller regjering bryr seg, langt mindre regjeringsadvokaten. Hvor er våre tre statsmakter? Det ser ut for at det er lang vei å gå for at våre folkevalgte og for våre tre statsmakter evner å ta inn over seg at det norske barnevernet har skandalesaker som medfører at Nav-skandalen blir å fremstilles som toppen av et isfjell i forhold.
For å hjelpe på med å redusere skammen med å kalle mange barnevernsaker for en skandale for rettstaten Norge, så kan vi flytte fokuset vekk fra skammen og tragedien i barnevernet og kalle det «EMD-saken». Barnevernet er blitt en stat i staten som kan sammenlignes som en diktaturstat i en rettstat.

Mens vi venter

Hans Christian Holte er forhåpentligvis den rette mannen for å rydde i Nav-skandalen. Det er å håpe at det kan finnes en mann eller kvinne av samme støpning til å rydde i barnevernskandalen. En person som kan rydde i alle etasjene, det gjelder seg barnevern, rettsoppnevnte psykologer, utstrakt maktmisbruk av politi, advokater som forsvarer barnevernets lovbrudd med å bygge under barnevernets selvtekt. Ikke minst må denne personen kunne ta et oppgjør med domstolene som dømmer slik at barn urettmessig blir frarøvet en oppvekst i lag med foreldre og søsken, med det resultat at barn fullstendig mister sin biologiske tilhørighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *