Hopp til innhold

Ny politisk sport: økonomisk selvtekt

Storting og regjering – en samlet skandale? Det er nærliggende å få denne oppfatningen av våre folkevalgte. Den ene megaskandalen etter den andre avsløres.

Storting og regjering – en samlet skandale? Det er nærliggende å få denne oppfatningen av våre folkevalgte. Den ene megaskandalen etter den andre avsløres.

Skandalens navn endrer ingenting

Navskandalen er omklassifisert til EØS-saken, men skandalen er på ingen måte noe mindre. Saken er en skamplett for en nasjon som med sine folkevalgte mener at Norge er en rettsstat. En nasjon som titt og ofte er høylytt i sine kommentarer når det gjelder andre lands brudd på menneskerettigheter. Det var en menneskerett å reise ut av landet selv om en hadde dagpenger eller annen understøttelse av det offentlige (Nav).

Inkompetanse på høyt nivå feies under teppet

For oss vanlige dødelige med liten kunnskap om offentlige regler og lover er det uforståelig at saksbehandlere og jurister i Nav ikke forstår hva de arbeider med. Det samme gjelder domstoler og ikke minst regjeringsadvokaten. Hva Navskandalen blir å koste skattebetalerne i oppreisning og erstatning for de involverte er det uten tvil noe vi aldri får vite. Ei heller er det noen som blir dømt for misbruk av sin stilling og sin maktposisjon.

Den 13. domsavsigelsen og fler blir det

Norge har nå fått den 13. domsavsigelsen mot seg i EMD for brudd på menneskerettigheter og nesten 20 saker står på vent. Alt dreier seg om brudd på menneskerettigheter fra barnevernet i et samlet kommunenorge, og velsignet av et statlig byråkrati som nekter å gripe inn i enkeltsaker. Våre folkevalgte bryr seg ikke, de har nok med å sikre sitt eget inkomme på forskjellige finurlige måter.

Er vi blitt dummere med smartmålere?

I dag får vi virkelig innsyn i hva smartmåleren ble konstruert for. Kraftmafiaen har nå fått fritt spillerom og får anledning å rane mennesker som har lite fra før. Selvfølgelig må alle betale det samme for strømmen, men det er forskjell på en inntekt på 300 tusen i året enn en inntekt på én million og vel så det. Strømmen var en ressurs som skulle gjøre Norge konkurransedyktig opp imot andre land som hadde mer temperert klima som ga fordeler. I dag er det bygd overføringskabler på kryss og tvers til hele Europa, slik at andre land får ta del i det som skulle være våres konkurransefortrinn. Det verste er at vi via nettleia er blitt tvunget til å betale overføringskablene.

Taburettdansen (fugledansen?)

Men er det å vente, vi har ikke et Storting eller en regjering som styrer. Solberg regjeringen hadde en oppgave og det var å kunne sitte med makta lengst mulig, og ingen politiske fraksjoner følte seg kallet til å felle Solberg regjeringen, selv ikke etter at FRP forlot som regjeringspartner. For de som liker å smykke seg med titler så var Solberg regjeringen en yndet regjering for å få seg en ministertittel, og etter hvert ble det mange slike titler.

Harskt valgflesk

Men hva med Støre og hans regjering? Etter hvert må han nok innrømme at valgflesket som ble brukt med høstens valg var i harskeste laget. Bare det å innfri valgløfter til alle som var minst bemidlet satt langt inne. Når stortingspresidenten måtte forlate sitt embede på grunn av umoralsk selvtekt, så var det vitterlig valgt en visepresident. Demokratiske retningslinjer tilsier at det er visepresidenten som skal rykke opp som stortingspresident, og så skal det velges en ny visepresident.
Om jeg skal trekke en konklusjon, så må det bli følgende: Vi har i Norge tre institusjoner som gjør hva de vil, der hverken moral eller lover er gjeldende. Den ene er Nav, på en god annenplass kommer barnevernet. Det tredje umoralske foretaket er kraftmafiaen som plyndrer de minst resurssterke og undergraver landets konkurranseevner.