Hopp til innhold

Politisk makt og sølvpenger

Norge er med sine mange dommer mot seg i EMD, med stor sikkerhet et av landene i Europa som bryr seg minst om menneskerettigheter i eget land. I tillegg kommer skandalene i NAV, for ikke å snakke om justismordene som er avdekket, blant annet i sakene mot Per Liland og Frits Moen.

Norge er med sine mange dommer mot seg i EMD, er med stor sikkerhet et av landene i Europa som bryr seg minst om menneskerettigheter i eget land. I tillegg kommer skandalene i NAV, for ikke å snakke om justismordene som er avdekket, blant annet i sakene mot Per Liland og Frits Moen.


Så kan man lure på saker der anken blir avslått for å unngå at flere skandaler blir avdekket. Regelen om at det er bedre at ti skyldige går fri en at en uskyldig blir dømt er ikke lenger eksisterende.

Politisk prostitusjon – den nye gullkalven?

Når det registreres at leder for KrF, Kjell Ingolf Ropstad, nå er i ferd med å snu kappa etter den politiske vinden, så kan en med god grunn spørre om dette er politisk prostitusjon. For å komme i posisjon i regjeringen kastet Ropstad både KrFs sitt verdisyn og prinsipper over bord og tilsluttet seg en regjering og en familiepolitikk som partiet tidligere hadde tatt avstand til.

Poker, makt og oppslutning

I sin storhetstid hadde KrF en oppslutning på 13 prosent. I dag har partiet en oppslutning som ligger i underkant av sperregrensen, allikevel sitter partiet med Ropstad som barne-og likestillingsminister, Bollestad som landbruksminister og Hareide som samferdselsminister. Alle forstår at dette er ikke folkets valg. For at statsminister Erna Solberg skulle få regjeringskabalen til å gå opp var KrF villig til å legge ekstra kort i kortleiken. Resultatet er at partiet nå er i ferd med å tape verdisyn og medlemmer i en politisk poker der kun byråkratiet er vinnere.

Samferdsel så langt øyet ser, til nærmeste ås

Som samferdselsminister har Hareide liten forståelse for landets verdiskaping som foregår nord for den 62 breddegrad. Samtidig er han livredd for at landsdelen skal bli tilført en veistandard som kan forrykke investeringene i infrastrukturplanene fra østlandet og sørover. Det ser ut for at kongstanken om et hurtigtog fra Stockholm til Oslo med en hastighet på 400 km i timen er altoverskyggende. Befolkningen som står for den største nasjonale verdiskapningen må slite med de dårligste veiene, den lengste avstanden og de dyreste drivstoffprisene.

"Svin på skogen", en kvalifikasjon for en landbruksminister

Når det gjelder svin på skogen så er ikke Bollestad noe unntak. I den digitale media er det å lese hvordan hun som ordfører i sin hjemkommune behandlet innbyggere som varslet om ordførerens selvtekt da hun på eget initiativ ansatte rådmann i kommunen. Vedkommende kvinne som sendte brev til fylkesmannen om ordfører Bollestads egenrådighet ble bedt av Bollestad om å trekke brevet, ellers så skulle hun få barnevernet til å ta barna fra familien. Med bekjentskap i barnevernet og i politiet, realiserte Bollestad sine trusler. Noe som medførte at det ble mange år før familien ble samlet igjen.

Verdisyn og EMD

Ropstad som barne- og likestillingsminister har fått flere dommer mot seg for brudd på menneskerettigheter i EMD uten han evner å ta dommene til etterretning. En annen ting er at Ropstads kone arbeider i barnevernet, for Ropstad blir det vanskelig å kritisere sin bedre halvdel og det systemet hun arbeider i. Med andre ord, inhabiliteten er et faktum. På dette grunnlaget blir KrFs politiske livssyn vraket i bytte mot makt og ministertitler.

Judas solgte seg for 30 sølvpenger, hva er KrF sin pris?

Når nå Ropstad som KrF leder er i ferd med å snu den politiske kappen i et lønnlig håp om plass i en mulig kommende venstreregjering, er ikke dette annet enn politisk prostitusjon. KrF har seg selv å takke for at de har stupt på målingene med nesten 10 prosent på få år. Partiet har ikke engang tillit blant egne velgere. Om Sp og Ap etter valget ønsker å sikre et regjeringsflertall med å omfavne KrFs kriminelle avhopperne fra høyresiden, så et det et dårlig alternativ for å øke tiltroen til det politiske prosjektet.