Hopp til innhold

Ytringsfrihetens pris

Det å ytre seg har sine negative sider selv om retten til å ytre seg står sterkt i Norge

Det å ytre seg har sine negative sider selv om retten til å ytre seg står sterkt i Norge


Nå er det ikke av nyere dato at mennesker som besitter maktposisjoner bruker sine stillinger for å tilegne seg goder, eller vise sin autoritet ovenfor de som er svakere eller mindre bemidlet.

Kong David

For oss som er så gamle at vi hadde religionsundervisning i skolen fikk lære om kong Davids maktbruk for å tilegne seg mer av det som han hadde nok av fra før. Den gammeltestamentlige lærdommen forteller om gjetergutten som ble til krigskongen David. Uria var en av kong Davids soldater, men kongen begjærte Batseba, Urias hustru. Uria ble plassert der striden var størst, der faren for å falle var stor. Når Uria falt kunne kong David ekte Urias hustru. Historien om krigerkongen David ender med at Gud tillot at hans familie gikk i oppløsning ved sykdom, og interne konflikter. Et paradoks er det at i dag er partiet KrF i ferd med å lide samme skjebne.

Den lille agenda

For den som kjenner meg så er det neppe noen som vil påstå at jeg er nevneverdig religiøs, selv om jeg viser til gammel religionshistorie. Men nemesisen kan i høyeste grad være et alternativ å tro på, istedenfor Herrens fotsoldater. Det som er å beklage er at den kommer så sørgelig sent, slik at mye urett og lidelser må tåles før den slår til. Kong David gjorde ikke noe ulovlig når han plasserte Uria der striden var hardest, men baktanken for egen vinning og begjær var grunnleggende.

Tolkninger og egenvinning

Vi lever i et av verdens rikeste land, om ikke alle har like mye, så har eliten mer som nok, men det er blant denne eliten at grådigheten er størst. Det er også blant denne makteliten at lover og retningslinjer blir tilsidesatt for egne tolkninger og vinning. Til det er det bare å vise til NAV skandalen, det er bare et fåtall av de rammede som har fått oppgjør for offentlige overgrep. Hva kan urettferdig fengselstraff erstattes med? Penger? For offentlige ansatte som har tolket lov og regler etter egne meninger, og ilagt negative verdigheter til mennesker de mente ikke var sosialt verdige til å disponere sine sykepenger til en utenlandsferie, blir ikke tiltalt for sine lovbrudd. Dette gjelder både NAV og våre dømmende myndigheter, det er fellesskapet som må betale erstatningen for offentlige forbrytelser. Nemlig du og jeg.

Utakk er verdens lønn

Er du en varsler, som setter søkelyset på offentlige feilgrep eller lovbrudd blir du ikke takket for ditt engasjement, men heller straffet. I en sak hvor jeg kritiserte politiets maktovergrep, og aktors uttalelse til media om saken, som var lysår unna sannheten fra de dokument hun henviste til, førte til urettmessig utestengelse for meg som varsler. Uriktige beskyldninger fra politi og barnevern om at jeg hadde plukket på min datter og mine barnebarn var en annen ting. Selv om politiet etter lang tid måtte innrømme at de hadde blandet kortene, så ble det først rettet på etter at jeg leverte inn en anmeldelse, først på en politibetjent. Når ingenting skjedde anmeldte jeg lensmannen og politimesteren, da først kom innrømmelsen om feil, når andre enn det lokale politikammeret fikk saken på sitt bord.

Du blir straffet av å peke på begått urett

I mange år har jeg vært meddommer i Senja tingrett, helt til at en politijurist som jeg hadde kritisert, var aktor i en sak. Etter at retten var satt forlangte aktor at jeg skulle vike sete på grunn av at jeg i en annen sak hadde reist kritikk mot politietatens saksbehandling. Og retten gav henne medhold og varamann måtte hasteinnkalles. Senere hadde jeg behov for en kopi av pass, en kopi som skulle ha stempel og underskrift av politiet (UDI). Denne tjenesten kunne jeg ikke få, unnskyldningen var at politiet var redd for å bli smittet av korona. Samtidig skrev etaten ut pass til andre folk, uten at smitteredsel for korona var noe problem.

Byråkrater som ikke tåler steken når de er med på leken

Nå er det ikke bare jeg som har blitt politianmeldt av byråkrater for å ha kritisert barnevernet offentlig. Rune Fardal i Familiestiftelsen har snart en samleperm full av anmeldelser på grunn av hensynsløs oppførsel, en benevnelse som er standard formuleringen når barnevernet forsøker å forsvare sine mange lovløse overgrep på uskyldige barn og foreldre.

Et falmet glansbilde

Norge med sin KrF minister Ropstad er nå utskjemt i en hel verden for brudd på menneskerettigheter. Når våre egne domstoler ikke evner å forstå landets lover, så fins denne evnen i EMD som har dømt Norge over ti ganger for brudd på menneskerettigheter i barnevernsaker. Det som er et paradoks er at Norges statsminister er en av de første til å kritisere andre lands styresmakter når det fremkommer brudd på menneskerettigheter. Mens offentlige overgrep mot Norges barnefamilier forties. Sannheten er at glansbildet som regjeringen prøver å vise Norge i som rettsstat, er forlengst begynt å falme når det gjelder å ivareta menneskeverdet.

Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør!

Istedenfor å takke mennesker som offentlig går ut å dokumenterer Norges brudd på menneskerettigheter, så blir varslerne politianmeldt for hensynsløs oppførsel. Det som er sannheten er at det er barnevernet som ofte har en hensynsløs oppførsel når de ubegrunnet igangsetter akuttvedtak. Barnevernet blir ikke tiltalt, eller i det minste anmeldt for sine handlinger. Grunnen til dette er at landets påtalemakt (politiet) samarbeider med barnevernet i utført barneovergrep.

Private "avvik" er lovbrudd. Offentlige lovbrudd er "avvik"

Fylkesmannen, nå statforvalteren har i mange år, og til det kjedelige påpekt lovbrudd, eller avvik som er en benevnelse på offentlige lovbrudd i barnevernet i gamle Lenvik kommune, uten at dette får konsekvenser verken for utøverne, eller kommunens ledelse, (ordfører og rådmann). Det heter så smukt at avvikene skal lukkes, men det sies ingenting om konsekvensene for avvikene. Alle lovbrudd har konsekvenser for noen, bare ikke for utøverne når de er offentlig ansatt.

Når man ikke erkjenner ansvar, kan man fortsette inn i evigheten

Det er en tragedie at det fremdeles sitter en leder for barnevernet i Senja kommune som i 2016 hadde hele 95 prosent avvik i etatens saksbehandling. Året etter var avvikene redusert med 40 prosent, men barnevernet produserte allikevel over 50 prosent avvik/lovbrudd. Hvor er våre folkevalgte som skal tjene folket og skal påse at urett ikke skjer?

<