Hopp til innhold

All makt korrumperer når demokratiet svikter. I over ti år har jeg og mange med meg rettet kritiske røster mot politikere som mangler evne til å irettesette byråkrater.

All makt korrumperer når demokratiet svikter. I over ti år har jeg og mange med meg rettet kritiske røster mot politikere som mangler evne til å irettesette byråkrater.

… fortsett å lese «Byråkratiet vil ikke høre»

Politisk grådighet har skapt et kastesystem i verdens rikeste land. Hva skjer når mye vil ha mer, og mer er ikke nok?

… fortsett å lese «Mye vil ha mer»

Noen og en hver kan bli både sår og harm når en leser om Dilana Johnsen Collin sine opplevelser i Norge. Åtte år som kirkeasylanter, innestengt i et kjellerlokale i en kirke i Nord-Norge.

Noen og en hver kan bli både sår og harm når en leser om Dilana Johnsen Collin sine opplevelser i Norge. Åtte år som kirkeasylanter, innestengt i et kjellerlokale i en kirke i Nord-Norge.

… fortsett å lese «Demokrati på billigsalg?»

Gudmund Johansen hadde et innlegg som handlet om eiendomsavgift og allmuens kritikk, i Folkebladet den 3. mai 2022.

Vi kan vell ikke henge budbringeren?

Gudmund Johansen hadde et innlegg som handlet om eiendomsavgift og allmuens kritikk, i Folkebladet den 3. mai 2022.

… fortsett å lese «Vi kan vel ikke henge budbringeren?»

Den gammeltestamentlige lærdommen om dansen rundt gullkalven er like aktuell for dagens avgiftsdyrkerne som for hedningenes avgudsdyrking.

Den gammeltestamentlige lærdommen om dansen rundt gullkalven er like aktuell for dagens avgiftsdyrkere som for hedningenes avgudsdyrking.

… fortsett å lese «Eiendomsskatt og gullkalv»