Hopp til innhold

Vi kan vel ikke henge budbringeren?

Gudmund Johansen hadde et innlegg som handlet om eiendomsavgift og allmuens kritikk, i Folkebladet den 3. mai 2022.

Vi kan vell ikke henge budbringeren?

Gudmund Johansen hadde et innlegg som handlet om eiendomsavgift og allmuens kritikk, i Folkebladet den 3. mai 2022.


Johansen viser til lover og retningslinjer, og han viser til hvem som er ansvarlig i kommunen. Det er mange, inkludert undertegnede som skyter fra hofta når vi er uenig med kommunens sløsepolitikk, og som regel er det budbringeren det går ut over, denne gangen rådmannen i Senja kommune. Sannheten er at det er politikerne som er budsjettansvarlig og som skal holde rådmannen i ørene.

En rød tråd av omstendighter

Rundt rådhuset på Finnsnes har det stormet mer eller mindre siden Øystein Sivertsen, av ukjente grunner ble satt på gangen, eller gata. Som regel har kritikken handlet om sløsing, lønnsforhøyelse, og lysskye ansettelser. Ikke minst, rådmann på åremålsstilling og åremålslønn som fikk en sluttpakke på en million. Hvem husker ikke helsekjøpsaken der daværende rådmannen satt som styreleder i sønnens selskap. Eller samme rådmann som ansatte kommunalsjef og ruskonsulent uten at stillingene var utlyst.

Er det plass til flere lik i skapet?

Hvem husker ikke medias forsøk på å forsvare de involverte? Lørdagsutgaven i Troms Folkeblad den 7. desember, 2019. «Helsekjøp som ble et mareritt». Det er vanskelig å ri to hester samtidig, eller som sant er, det er helt umulig. Å sitte som kommunens øverste sjef, samtidig som du sitter som styreleder i sønnens selskap uten at du vet eller har innsikt i at selskapet over fakturerer avtalen med mer som 100 prosent blir litt vanskelig å svelge for allmuen. Et samlet kommunestyre i gamle Lenvik kommune politianmelder daværende rådmann. Saken blir henlagt av politiet/påtalemyndighet, uten å bli gransket. Samtidig stiller lensmannen seg som førstekandidat på en valgliste for å bli ordfører i en kommune der rådmannen er politianmeldt, og anklagene var korrupsjon.

Eiendomsavsgift = Lønnsfest + kinesisk mur

Allmuen husker da kommuneadministrasjonen i Lenvik kommune, med ordfører og rådmann i spissen reiste til Kina og spankulerte på den kinesiske mur. Vel hjemme var det å reise til Island og lauge seg i den blå lagune. Allmuen husker det med skam, at det var fylkesmannen som måtte overta økonomistyringen av Lenvik kommune etter kommuneledelsens hjemkomst. De fleste av oss har en hukommelse som strekker seg mere som ti år tilbake, og vi husker lønnsfesten som kommuneledelsen hadde etter at eiendomsavgiften ble innført fot ti år siden.

Jeg fant, jeg fant

Fra gamle Lenvik og til nye Senja kommune som startet sin virksomhet med en bunnskrapet kommunekasse. Alle husker sparetiltakene som ble foreslått og sparetiltak som ble realisert. Mange bekker små gjør en stor å. Nedstengning av veilys ute i distriktene, kirkeveier skulle ikke brøytes for å spare penger, var noe av forslagene og tiltakene. Men så helt fra det blå, nå i år, finner Senja kommune ubrukte 80 millioner i sine budsjetter. I ren gledesrus bevilger kommuneadministrasjonen og politikere seg en saftig lønnsvekst. Ja ja, det er vel vanlig med ti prosent i finnerlønn.

Demokratiet har et stort fremtidig problem

Så til oss alle andre som av og til retter baker for smed i innlegg og i kommentarfeltet. Når kortleiken er lagt av profesjonelle spillere så er det ikke bare bare for oss vanlige dødelige å trekke jokeren i første trekk. Er det rart at det sitter folk hjemme på valgdagen?

Denne artikkelen har vært publisert tidligere i Folkebladet den 6. mai, 2022 under en annen tittel. Det er gjort mindre språklige rettinger uten at artikkelens budskap er endret.