Hopp til innhold

Dobbelmoralens vugge

Krigen i Ukraina har rystet en hel verden hva gjelder overgrep mot menneskeheten. Det fins neppe noe menneske i den opplyste verden som ikke har fått med seg det som foregår. Med et unntak: De som bor i Russland.

Krigen i Ukraina har rystet en hel verden hva gjelder overgrep mot menneskeheten. Det fins neppe noe menneske i den opplyste verden som ikke har fått med seg det som foregår. Med et unntak: De som bor i Russland.


Russlands propagandamaskineri er fullstendig, med unntak av noen glimt fra den digitale verden er flestparten av 150 millioner russere desinformert om det som foregår mot broderfolket i nabolandet. By etter by legges i grus og sivilbefolkningen blir massakrert. Den russiske krigsmaskinen tar ikke hensyn verken til barn, fødende eller mødre.

Trygler om hjelp

Ukrainas president Volodmyr Zelensky har på sine knær tryglet vesten om hjelp og beskyttelse av folk og fedreland. Verken Nato eller EU tør å gå inn og stenge luftrommet over Ukraina, noe som medfører at den russiske krigsmaskinen kan i sine egne trygge omgivelser bombardere millionbyene i Ukraina. Resultatet er at vi får en flyktningestrøm som Europa ikke har sett siden nadre verdenskrig. Så langt er 10 millioner mennesker fordrevet fra sine hjem og over 4 millioner har strømmet over Ukrainas grensener for å berge liv, det meste er kvinner og barn, syke og gamle. Den mannlige befolkningen som er kampdyktig kjemper en fortvilt kamp mot en angriper som er overlegen både i våpen og soldater.

Naive Europa

Vi i vesten som trodde at Russland og Vladimir Putins, diktatur var et regime som såg forskjell på mitt og ditt og var trygge handelspartnere. Vi, en vestlig verden som gjorde oss avhengig av russisk olje og gass, der betalingen ble brukt av Putin til å bygge opp en angrepshær som var beregnet til å underlegge seg stater med naturgitte ressurser. Ukraina og Russland er Europas og store deler av den afrikanske verdens kornkammer. Det er sant det som president Zelensky sier, Ukraina kjemper alene for Europas sikkerhet, vår matsikkerhet.

Vi har en plikt til å hjelpe

Hva kan vesten og lille Norge bidra med i denne katastrofen? Millioner av ukrainere strømmer over grensen til Polen. Vi må avhjelpe situasjonen sa blant annet Norge. vi skal bidra med utstyr og vi kan ta i mot 10 tusen flyktninger. Det som er sannheten er at vi står foran en flyktningestrøm på mellom 10 og 20 millioner mennesker. 10 millioner er allerede på flukt og regimet til Putin får fortsatt lov å bombe sivilbefolkningen. Statsminister Støre har nå økt tallet til 35 tusen flyktninger, mens kommunenorge sier at vi kan ta i mot 100 tusen flyktninger. Dessverre tror jeg at det er kommunenorge som denne gangen får rett. Jeg tror at mange nordmenn med moralen i behold vil tilby husly. Nordmenn flest vil ikke bare tenke på Halvdan Sivertsen sin vise «Sommerfugl i vinterland» uten handling.
Sannheten er at det er større omsorgsevne i kommunenorge og blant landets innbyggere en det er å oppdrive blant landets ledelse, iberegnet rikspolitikere og et byråkrati som er mest opptatt av sin egen fortreffelighet. Det som er et paradoks er at det sitter tre krigsflyktninger i en kirkekjeller som asylanter på åttende året i Nord-Norge, uten at våre byråkrater bryr seg, samtidig at våre politikere er handlingslammet mot et maktsykt byråkrati.

Bistand med bismak

Det som er virkelig å beklage er det norske barnevern som med sin diktatoriske makt styrer både over Storting og Regjering.
Ukrainas henvendelse til Norge om vi kunne hjelpe med å ta vare på noen av de 100 tusen ukrainske barna som er foreldreløse. Betingelsene fra Ukraina var at barna skulle tilbakeføres så snart at ukrainske myndigheter var i stand til å ta tilbake omsorgen. Bufdir med sin leder Mari Trommald var med en gang på banen og svarte. Det var ikke sikkert at barna kunne tilbakeføres til Ukraina. Alt skulle vurderes etter lov om barnevern, der bestemmelsene om barnets beste var gjeldende. Vel er barna foreldreløse, men det tilhører en nasjon som har egen nasjonalforsamling og egne lover. Skal Norge med Trommald i spissen gjøre det samme som Putin, ta seg til rette overfor andre lands innbyggere? Resultatet er at Ukraina spurte ikke Norge om flere slike tjenester.