Hopp til innhold

Godt nytt år, hvis du fortjener det!

Politisk blindhet og et byråkratisk diktatur lar seg ikke forene i et oppegående demokrati. Norge utgir seg for å sette menneskerettigheter i høysetet.

Politisk blindhet og et byråkratisk diktatur lar seg ikke forene i et oppegående demokrati. Norge utgir seg for å være en rettsstat der menneskerettigheter og menneskeverd settes i høysetet, men så er langt i fra tilfelle.


Våres politikere er snar til å kritisere andre land for brudd på menneskerettigheter, og det er enda til land som ikke har undertegnet internasjonale menneskerettsavtaler, slik som Norge har gjort.

Handlinger og ansvar

Når det gjelder brudd på menneskerettigheter så må Norge være et mekka for slike handlinger, og ingen blir stilt til ansvar, verken politikere eller byråkrater. Justismord er snart mer en regel enn unntaket. Hvor skal en begynne å ramse opp? Frits Moen, urettmessig dømt for to mord. Per Kristian Liland dømt for å ha drept to menn med øks, ble i tillegg nektet av barnevernet å få besøk av sine barn. Fredrik Ludvik Fasting Torgersen fikk avslag på avslag i sine mange forsøk på å få prøvd sin saken på nytt. Frits Moen ble frikjent for drap nr. 2 først etter sin død. Torgersen fikk ikke prøvd sin sak før han døde.

Enkelte har vanskelig for å lære

Vi har ikke lært. Baneheia drapene er i seg selv en forferdelig handling, som er vanskelig å forstå kan utføres av et normalt menneske. Men det er normale mennesker som etterforsker et skyldspørsmål og det er normale mennesker med god utdannelse som dømmer. Vel er det lett å bli revet med, å mene at lovens strengeste straff er et minimum etter en slik gjerning. Men etterforskerne skal sikre bevis og ikke bare anta en medskyldig. Nå vil ny etterforskning muligens avdekke at Viggo Kristiansen var uskyldig dømt. Og hva med Birgitte Tengs-saken?

Norge – landet vest for loven

Dette var noen av de store sakene, men hva med alle de «små» sakene. Boka som er forfattet av Ola Thune med tittelen, «Byen vest for loven», avdekker en mengde justismord. Justismord som i sin helhet har sin opprinnelse i slett etterforskning og ett enda slettere dommerpanel. Et helt kobbel av etterforskere i politiet var både snøblind, fargeblind, fartsblind og muligens også ordblind, det hele dreide seg om å høste ære av at noen ble dømt. Med mitt bekjentskap til Ola Thune så er jeg glad for at han står utenfor politiet, faren for at han kunne bli en ny Eirik Jensen kunne være overhengende.

Saksbehandling som blir justismord

Nav-skandalen er justismord som ingen er ansvarlig for. Ingen byråkrater blir dømt for sine fiktive lover, ingen dommere blir dømt for at dommene ble utferdiget på samme fiktive lover, laget av byråkrater. Det er fellesskapet som må betale for fadesene utført av påtalemakta, domstolene i det byråkratiske diktaturet.

"Rettsstaten" Norge mot EMD

Menneskerettsbrudd er også justismord. Norge tittelerer seg som en rettstat, hvorfor? Norge har nå fått hele 14 dommer i mot seg i fra den Europeiske Menneskeretts Domstol. I seg selv er det uhørt at et land får så mange saker mot seg fra EMD og det er muligens nærmere 20 saker som står på vent.

Hvor mange statsråder går det på dusinet?

Solberg-regjeringen var storforbrukere av ministrer, noen måtte gå for sin grådighet om etterlønn og noen for at hadde trikset med bostedsadressen. Men ingen blir tiltalt for å tilegne seg mer lønn en de var berettiget. Støre-regjeringen kom skjevt ut allerede på hoppkanten, stortingspresidenten måtte forlate taburetten etter få dager. Er alt dette greit? Det var et fåtall av ministrene som forlot regjeringen som hadde rent mel i posen, det hadde ikke stortingspresident Hansen heller.

Bukta og begge ender

Hva med kirkeasylantene i Senja kommune som nå begynner sitt åttende år i kirkeasyl? Troms og Finnmark er Norges største fylke i areal, med 243 514 innbyggere, der nesten 100 prosent av innbyggerne mener at familien Collin skal få oppholdstillatelse, om ikke annet som på et humanitært grunnlag. Det er galskap at det skal få lov å sitte en person i UDI å behandle en ankesak som vedkommende selv gang på gang har gitt avslag på. Hvor er demokrati og rettsikkerheten? Er vi helt nedsnødd?

Politisk blindhet og et byråkratisk diktatur

Hva så med regjeringsadvokaten som fornekter dommene som Norge har fått i mot seg i EMD, og forsvarer byråkratisk selvtekt. Statsminister Støre, er det ikke på tide at regjeringsadvokaten også rydder sitt kontor og får marsjordre? Hva med å starte 2022 med rene kort?
Godt Nytt år til alle politikere og byråkrater som vil kjempe for menneskerettigheter, og som tror på et bedre menneskeverd.