Hopp til innhold

Senja kommune i praksis

Det er på dette området redaktørene og media må ha ryggrad til å bruke krefter på å lage lokalaviser som betyr en forskjell for folkets muligheter for å få innsyn i offentlig forvaltning.

Det er på dette området redaktørene og media må ha ryggrad til å bruke krefter på å lage lokalaviser som betyr en forskjell for folkets muligheter for å få innsyn i offentlig forvaltning.


Folkebladets journalist, Morten Dokka, hadde i løpet av juli måned et dypdykk i postjournalen til Senja kommune, der Dokka fant brev fra Statsforvalteren som påla Senja kommune å imøtekomme kravet fra bedriften Nor Ingeniør AS om innsynsrett i flere saker. Nor Ingeniør AS har flere ganger tilskrevet Senja kommune med krav om innsyn i byggesaker uten at kommunen har tatt seg bryet med å besvare henvendelsen.

Bare på trass, eller noe å skjule?

Selv etter at Statsforvalteren hadde purret på saken reagerte ikke kommunen. Ikke før saken ble belyst i Folkebladet kom kommunens øverste leder på banen og beklaget en systemsvikt som rådmannen skal ta tak i etter ferien. Statsforvalteren redegjorde for kommunens plikt og tidsintervall for å svare på henvendelser om innsynsrett i offentlig forvaltning, i denne sak, krav om innsyn i byggesaker.
Maks fem dager om kommunen nekter innsynsrett og da skal saken sendes til Statsforvalteren med begrunnelse. Ut over det skal kommunen redegjøre, levere dokumentasjon til vedkommende som forlanger innsyn innen fristen som er satt til å besvare Statsforvalteren. Dette er en sak som har glidd ut i flere måneder siden kravet om innsyn ble opprettet. Det er ingen unnskyldning at det har vært en systemsvikt, all den tid Statsforvalteren har tilskrevet Senja kommune flere ganger angående samme sak.

En gjentakelse i ukultur

For få år siden skrev sjefredaktør Steinulf Henriksen om ukulturen som var så inngrodd i, dengang Lenvik rådhus, at den satt fast i veggene. Det ser ikke ut for at verken vask eller maling har hjulpet vesentlig på ukultur eller unnlatelsesynder, ei heller navnebytte til Senja Rådhus. Konklusjon må bli at ukultur smittes bare gjennom besetningen.

"Medialandskapet i endring i nord"

Sjefredaktør Steinulf Henriksen, i folkebladet skrev en leder med tittelen «Medialandskapet i endring i nord».
Sitat
“Da må vi gi rom mange stemmer og være opptatt av å speile lokalsamfunnet slik det de er, inkludert mangfoldet rundt oss. Det er her redaktørene og mediene må ha ryggrad til å bruke krefter på å lage en lokalavis som betyr en forskjell for folket, primært gjennom god og kritisk journalistikk i en digital informasjonsflom”.
Sitat slutt.

Den fjerde statsmakt må mere på banen

I saken der Senja kommune bevist eller ubevist har trenert et krav om innsynsrett, selv etter pålegg fra Statsforvalteren så reagerer ikke kommuneledelsen før saken blir offentliggjort i media. Media er den fjerde statsmakt, og har både plikt og rett til å grave i offentlig forvaltning. Negative konspirasjonsteorier har Senja kommune skapt selv i denne saken, der innsynsrett er blitt trenert i flere måneder. Det er å håpe at Folkebladet fortsatt er sitt ansvar bevist og følger opp saken når innsynsretten en gang blir en realitet.