Hopp til innhold

Glemselens slør

Et slør av glemsel lar seg ikke alltid dekke over politiske handlinger, ei heller over byråkrati og domstolenes katastrofale feilvurderinger.

Et slør av glemsel lar seg ikke alltid dekke over politiske handlinger, ei heller over byråkrati og domstolenes katastrofale feilvurderinger.

NAV og fanden

Glemselens slør blir vanskelig å legge over slike byråkratiske feilvurderinger der også domstolene dømte uskyldige mennesker for eksport av trygderettigheter. Hvor uskyldig den dømte mente han var, vedkom ikke saken. Det var den enkelte statsborgers plikt til å sette seg inn i et rigid lovverk som NAV-byråkratiet tolket på lik linje som fanden tolket Bibelen. Det samme mente våre domstoler. Resultatet var en mengde økonomiske katastrofer og justismord mot lovlydige borgere.

Lover og regler - er det så nøye?

Når det gjelder politikere så har forseelser og selvtekt vært både i viser og vers og ikke minst i media. Men det som er beklagelig er at ingen blir stilt til doms for sine handlinger, mange med overlegg. Andre med unnfallenhet over lover og regler som politikerne selv har bestemt. Når ikke dette får rettslige følger, så får det følger den dagen oppegående folk går til valgurnene.

Gamle synder kaster lange skygger

Kampen om godt lønnede taburetter speiler seg i partiledernes grådighet, også når det gjelder politisk makt. Senterpartiet reiste seg som en politisk gigant før siste stortingsvalg. Odd Roger Enoksen, en dyktig politiker med politisk teft, men også en mann som kunne sette andre politikere på sidelinja. Gamle synder kaster lange skygger, et utrykk som kan benyttes. Et utenomekteskapelig forhold for nesten 20 år siden ble trukket frem og brukt i mot han. Det samme ble brukt mot Trond Giske for å få han bort fra de politiske tinder.

Koster uten bust

Resultatet ser vi på valgdagen. Politiske koster uten bust tror ikke velgerne på. Distriktsvelgerne tror heller ikke på en politisk samrøre i sentrale deler av landet, der det legges frem falske minner om verdiskapning. Som igjen krever investeringer i en overdådig og unødvendig infrastruktur, på bekostning av landet der den primære verdiskapningen i realiteten fins. På valgdagen får våre politikere som tråkker feil i egen vinnings hensikt så hatten passer, det samme gjør deres parti.

Lokale synder

Så tilbake til de to siste kommunevalgene i Senja kommune. For fire år siden prøvde AP å reise kjæringa ved å sette lensmann Arnold Nilsen som førstekandidat, det gikk ikke så bra. Velgerne hadde mere tro på Senterpartiet. Perioden før dette hadde Lenvik kommune gjennomgått en opprivende sak, både politisk og ikke minst administrativt. Helsekjøpsaken var så omfattende at rådmannen måtte forlate sin stilling. Et samlet kommunestyre i Lenvik valgte å politianmelde saken. Lensmann Arnold Nilsen valgte å henlegge saken uten noen undersøkelse. Nilsen valgte heller å stille som førstekandidat på kommunelista til AP for å bli ordfører i en kommune der han hadde henlagt en sak om mistanke om økonomiske misligheter mot rådmannen.

Valgflukt

Ved siste kommunevalg satte AP tidligere rådmann på sikker plass på sin valgliste. Om det var dette som medførte valgflukt fra APs kommune partiet, eller det var Støres krav om elektrifisering av Melkøya og Støres bebudete vindmølleparker som var årsaken vites ikke, men AP mistet 7 mandater i Senja kommunestyre.

Politisk ansvar er å vite

Glemselens slør lar seg lite tildekke i en digital verden. Tidligere rådmanns unnskyldning om at hun ikke som rådmann hadde kjennskap med sønnens firma og helsekjøpsaken, faller på lik linje som Ernas ansvar om uvitenhet om Sindres aksjekjøp. Både statsminister og rådmann burde og skulle kjenne til hva som foregikk i sine ansvarsområder. Om Høyre i Senja kommune gjorde et bra kommunevalg så var det før avdekkingen av aksjehandelen til tidligere statsministers mann.

Helsekjøpsaken

Det var ingen som forsvarte tidligere Lenviks rådmann så mye som daværende ordfører. Kommunal Rapports journalister ble hedret for avdekking av helsekjøpskandalen i Lenvik. Ordføreren mente at rådmannen burde hedres med en million i sluttpakke for sine forseelser, samtidig som det ble opprette en ny stilling til en skadeskutt rådmann med samme lønnstrinn.

Politikerjuks er regelen, ikke unntaket

I dag er Lenvik kommunes siste ordfører valgt som ordfører i Senja kommune. en mann som det stormet rundt da han innehadde jobben som ordfører i Lenvik, samtidig som han var statssekretær i fiskeridepartementet som medførte to saftige lønnsslipper pr måned. Etter noen måneder ble han utnevnt som fiskeriminister. Karrieren som fiskeriminister ble kortvarig etter at riksmedia avdekket lønnsfesten og krav om etterbetaling. Posisjon i Senja kommune består av partiene Høyre, SP og AP. Høyre har ordføreren og AP har varaordfører samt tidligere rådmann i denne politiske sammensetningen som skal styre Senja kommune i lag med SP. Det er ikke tvil om at helsekjøpsaken var og fremdeles er en belastning for tidligere rådmann. Lønnsfest og etterlønn som medførte til at en nytilsatt fiskeriminister måtte forlate sin ministerpost har forhåpentlig vis skapt lærdom om at egen ordførerlønn må være nok.