Hopp til innhold

Folkets makt

Når en person blir valgt inn i et politisk fora, enten i en kommune, fylkeskommune eller til å representere folket som stortingspolitiker, så er vedkommende valgt som folkets tjener.

Når en person blir valgt inn i et politisk fora, enten i en kommune, fylkeskommune eller til å representere folket som stortingspolitiker, så er vedkommende valgt som folkets tjener.

Problemet er bare at folkets tjenere ansetter byråkrater som i mange tilfeller ikke tjener folket, men er sine egne lykkesmeder. Byråkratisk makt kan overstyre politisk unnfallenhet, som igjen får konsekvenser for den enkelte politiker eller parti på valgdagen.

Nykommunen Senja

Valgresultatet vil med stor sikkerhet avgjøres i hvordan politikere og i særdeleshet en ordfører lar seg styre av byråkratiet, istedenfor å styre en rådmann eller rette på andre skjevheter i systemet. Valget i 2019 for det som skulle bli nykommunen Senja (etablert i 2020) ble en aha-opplevelse for de to største rivalene som håpet å ha ordførerklubba i den kommende storkommunen Senja.

Et raskt tilbakeblikk

I valgperioden 2015 til 2019 var det turbulente tider for gamle Lenvik kommune. Helsekjøpsaken skapte store bølger, ikke bare i Lenvik, men også i landets media, som f.eks. Kommunal Rapport. Ordfører Geir Inge Sivertsen var den som forsvarte rådmann Margrethe Hagerupsen i helsekjøpsaken, der rådmannens sønn hadde fått tildelt en særdeles lukrativ kontrakt som over tre år tappet kommunen for bortimot 15 millioner.

Innrømmelser med få konsekvenser

Vel måtte rådmann Hagerupsen forlate sin stilling, med en million i sluttpakke for denne forseelsen. Innkjøpssjef Tor Arne Selvli som var melderen og som satte lovbruddene på kartet måtte forlate sin stilling uten noe som helst vederlag. Etterfølgende rådmann Bjørn Fredriksen og kommuneadvokat Bjørn Stefanussen har i KomRevNord rapporten innrømmet at i denne saken har Lenvik kommune brutt mange lovbestemmelser.

Etterdønninger

Så til valget i 2019. Blant annet hadde helsekjøpsaken skapt negativ grobunn for de største partiene AP og Høyre. Høyres ordførerkandidat var Geir Inge Sivertsen som i store ordelag hadde forsvart rådmann Hagerupsen i helsekjøpsaken. Arbeiderpartiets førstekandidat var lensmann Arnold Nilsen som med stor sikkerhet medvirket til henleggelse av politianmeldelsen fra et samla kommunestyre i Lenvik kommune, mot rådmann Hagerupsen og hennes befatning med helsekjøpsaken. Begge disse førstekandidatene ble skviset av SP og ordførervalget falt på Tom Rune Eliseussen.

Ingenting er glemt – selv om de tror det

Det sies at Herrens veier er uransakelig, men det er også velgernes veier. Resultatet ved valget for AP som satte en tidligere vingeklipt rådmann på en sikker fjerde plass ved valget i 2023, og at vedkommende har fått tildelt en deltidsstilling i helsesektoren. Det er ikke bare tidligere rådmann Fredriksen og kommuneadvokat Stefanussen som skal beklage lovbruddene i helsekjøpsaken, det bør også Hagerupsen også gjøre.

Gamle travere på banen igjen selv om de ble tatt i ureint trav med buksa på knærne

Se opp og se frem, veien går videre. Senja kommune skal nå ansette ny rådmann, eller kommunedirektør. På søkerlista var det personer med og uten navn, og spørsmålet er, hva rører seg i kulissene? Bente Johnsen Karlsen, nåværende kommunalsjef for helse er en av søkerne. Johnsen Karlsen har en fartstid som leder for barnevernet, en jobb som ble tyngende etter at media avdekket vesentlige mangler og rutiner i utførselen av ledervervet. Daværende rådmann Hagerupsen tildelte ut nye jobber og titler til ekteparet Johnsen Karlsen. Bente fikk en stilling med tittelen «personal og utviklingssjef» og ektemannen Bing fikk stillingen med tittelen, «personlig rådgiver til personal og utviklingssjefen» da de begge måtte forlate barnevernet.

Trylleri

Senere ble Bente Johnsen Karlsen forbigåt i en søknad som kommunalsjef. Resultatet var at ekteparet sa opp sine stillinger i kommunen, solgte huset sitt og flyttet til nye jobber i Oslo. Etter få år blir Bente Jonsen Karlsen ansatt som kommunalsjef av rådmann Margrethe Hagerupsen uten noe som helst hokus pokus. Begrunnelsen til avgjørelsen var at Bente hadde bare permisjon fra sin stilling som personal og utviklingssjef.

Denne permisjonssøknaden lar seg ikke dokumentere som et offentlig dokument, av merkelige grunner. Ut over dette så har Hagerupsen som rådmann fortalt til politikere at hun syntes at familien Johnsen Karlsen var tøff som sa opp sine stillinger og solgte huset sitt for å etablere seg i nye jobber og i et nytt miljø i hovedstaden. Det var også rådmann Hagerupsen som i ettertid ansatte Bing Karlsen som ruskonsulent uten at stillingen var utlyst.

Valg og kvaler

Så til valgets kvaler om ansettelse av ny kommunedirektør for Senja kommune. Om valget faller på personer med navnet unntatt offentligheten, eller valget faller på egne navngitte engler med sortsvidde vinger, så vil det uten tvil få konsekvenser for politikere på valgdagen, vi har sett dette før. Når ellers en statsråd må stå skolerett å beklage i beste sendetid i riksmedia, bare for at han har fått, eller tatt, eller gitt et kyss til en departementsmedarbeider, da må også gammel byråkratisk selvtekt i gamle Lenvik og Senja kommune også kunne medføre konsekvenser.