Hopp til innhold

1

Etter siste bondetampen som tok for seg flere saker, deriblant utdrag av boken «Merket, en sann historie», skrevet av Liss-Merethe Hermansen, så kom det noen kommentarer til saken fra lesere som i god tro trodde de var bedre vitende.

Etter siste bondetampen som tok for seg flere saker, deriblant utdrag av boken «Merket, en sann historie», skrevet av Liss-Merethe Hermansen, så kom det noen kommentarer til saken fra lesere som i god tro trodde de var bedre vitende.

… fortsett å lese «Galskapen har ingen ende del 2»

5

Bondetampen ble opprettet for å sette fokus på offentlige overgrep. Innenfor offentlig forvaltning hersker det en ukultur der den ene dekker over den andres feil.

Bondetampen ble opprettet for å sette fokus på offentlige overgrep. Innenfor offentlig forvaltning hersker det en ukultur der den ene dekker over den andres feil. Nå skal sant sies, det er bestemt at det skal være åpenhet i forvaltningen, kommunalt, fylkeskommunalt og i Storting og Regjering, men er det slik?

… fortsett å lese «Galskapen har ingen ende»

Fra 01.01.23, fikk vi en ny barnevernlov der blant annet ansvaret for barnevern skal fordeles på flere. Kommunaldirektører og ordførere blir pålagt et ansvar, om de vil eller ikke.

Fra 01.01.23, fikk vi en ny barnevernlov der blant annet ansvaret for barnevern skal fordeles på flere. Kommunaldirektører og ordførere blir pålagt et ansvar, om de vil eller ikke.

… fortsett å lese «Når alt blir enkeltsaker»

Storting og Regjering ikke evner å forstå næringsgrenene. Primærnæringene som består av jordbruk, skogbruk, bergverk, fiske og fangst. Det er disse næringene som er grunnlaget til vår eksistens.

Storting og Regjering ikke evner å forstå næringsgrenene. Primærnæringene som består av jordbruk, skogbruk, bergverk, fiske og fangst. Det er disse næringene som er grunnlaget til vår eksistens.

… fortsett å lese «Har vi glemt vår historie?»

Det er vemodig å høre på radio at våres statsminister Jonas Gahr Støre stiller seg uforståelig til den økende inflasjon som nå er i emning.

Det er vemodig å høre på radio at våres statsminister Jonas Gahr Støre stiller seg uforståelig til den økende inflasjon som nå er i emning.

… fortsett å lese «Går det an å ikke forstå sine egne handlinger?»