Hopp til innhold

Søndag 21. februar hadde Tv 2 nyheter en reportasje om barneverntjenestens mange avvik. Det som fremkom var at i noen få kommuner i et fylke var det flere titals barn som ikke hadde fått den hjelp som kommunene etter lov om barnevern er pliktig å gi. Fylkesmannen i et av landets fylker hadde påvist så mange avvik i disse kommuners behandling av innkommende bekymringsmeldinger, at Fylkesmannen valgte å politianmelde barneverntjenestene i disse kommunene.

… fortsett å lese «Hvem passer på lovens intensjoner?»

Hva er en rettferdig dom? Selv et forenklet forelegg er en vanlig straffereaksjon på en forseelse i trafikken, alt fra en parkeringsbot som langt i fra står i forhold til forseelsen. For ikke å snakke om nivået på bøter som fremmes etter en utforkjøring, der vegeieren, staten ikke holder sine eiendommer i forsvarlig stand og er dermed på en indirekte måte, ansvarlig for ulykker.

Byråkratiet straffer ikke sine egne som begår lovbrudd, de premieres!

… fortsett å lese «Rettferdighetens dom?»