Hopp til innhold

Fylkesmannen i Troms.
V/ saksbehandler. Hilde Bremnes utdanningsdirektør og Silja Eriksen fagansvarlig.

Viser til Deres brev datert den 07.11.2016. Deres ref: 2016/24xx-xx. Arkivkode 6xx.

Dette er en sak som har pågått siden natt til den 16. oktober 2009 da barna ble hentet ut av sine hjem, der grunnlaget for akuttvedtaket var en bekymringmelding som ikke var undersøkt. Konsekvensen for denne handlingen er at barn er blitt frarøvet sin biologiske tilhørighet uten grunn. Som barnas morfar har jeg engasjert meg sterk i denne saken, og i den anledning har mange offentlige instanser blitt tilskrevet, ikke minst Fylkesmannen.

… fortsett å lese «Åpent brev til Fylkesmannen i Troms.»

Som ungdom var jeg med i arbeiderbevegelsen og lot meg kurse av AOF sine velmente kurs, der vi som deltok i disse kursene fikk et innblikk i arbeiderbevegelsens oppbygging og kamp mot bedre levekår for for den menige mann og kvinne.
… fortsett å lese «All makt korrumperer! Det er ikke en påstand, det er dokumentert fakta.»

I tidligere skriverier har jeg vist til vår store nasjonale dikter Arnulf Øverland og diktet «Du skal ikke sove». Øverland var en person som med lyriske evner i klartekst evnet å sette styresmaktene i et fornedrende syn. Noe som igjen fikk følger for dikteren og hans kone. Flere år i Tysk fangenskap var belønningen for at han talte herrefolket og galskapen mitt i mot under siste verdenskrig. Det er faktisk tilsvarende det som foregår i dagens Norge, en dog i mindre skala.

… fortsett å lese «Når det offentlige er overgriperen»

Åpent brev til ordføreren  i Lenvik kommune.

Søndag 25. september fikk jeg anledning til å stille barne- og likestillingsminister Solveig Horne et spørsmål, etter at konferansen som FRP hadde i Tromsø var avviklet.
Spørsmålet var følgende: «Hvem har ansvar for at alle de avvik som Fylkesmannen avdekker i barneverntjenesten i kommunene blir rettet og da spesielt i Lenvik kommune som hadde hele 95 prosent avvik etter Fylkesmannens undersøkelse i første halvdel av 2016.»

Svaret ministeren gav var følgende: «Fylkesmannen har ikke lov å lukke avvikene før kommunene har rettet opp avvikene.»

… fortsett å lese «Lokalt ansvar?»

Over hele landet og verden utenfor har kritikken til det norske barnevernet blitt fremmet, en kritikk som har satt rettstaten Norge i et vanry når det gjelder menneskerettigheter. Med innføring av dagens barnevernreform først på nittitallet, med innføring av fylkesnemnder. I denne prosessen stengte lovgiverne seg selv ute fra prosessen som omhandler barnevernsaker.

… fortsett å lese «Byråkratkontroll»