Hopp til innhold

Noen og en hver kan bli både sår og harm når en leser om Dilana Johnsen Collin sine opplevelser i Norge. Åtte år som kirkeasylanter, innestengt i et kjellerlokale i en kirke i Nord-Norge.

Noen og en hver kan bli både sår og harm når en leser om Dilana Johnsen Collin sine opplevelser i Norge. Åtte år som kirkeasylanter, innestengt i et kjellerlokale i en kirke i Nord-Norge.

… fortsett å lese «Demokrati på billigsalg?»

Gudmund Johansen hadde et innlegg som handlet om eiendomsavgift og allmuens kritikk, i Folkebladet den 3. mai 2022.

Vi kan vell ikke henge budbringeren?

Gudmund Johansen hadde et innlegg som handlet om eiendomsavgift og allmuens kritikk, i Folkebladet den 3. mai 2022.

… fortsett å lese «Vi kan vel ikke henge budbringeren?»

Den gammeltestamentlige lærdommen om dansen rundt gullkalven er like aktuell for dagens avgiftsdyrkerne som for hedningenes avgudsdyrking.

Den gammeltestamentlige lærdommen om dansen rundt gullkalven er like aktuell for dagens avgiftsdyrkere som for hedningenes avgudsdyrking.

… fortsett å lese «Eiendomsskatt og gullkalv»

Når dette blir lest er vi ferdig med påskefeiringen. Påskeegget og alle former for gourmetiske herligheter er fortært, og vi kan stryke oss fornøyd over velfylte belger.

Når dette blir lest er vi ferdig med påskefeiringen. Påskeegget og alle former for gourmetiske herligheter er fortært, og vi kan stryke oss fornøyd over velfylte belger.

… fortsett å lese «Det daglige brød»

Krigen i Ukraina har rystet en hel verden hva gjelder overgrep mot menneskeheten. Det fins neppe noe menneske i den opplyste verden som ikke har fått med seg det som foregår. Med et unntak: De som bor i Russland.

Krigen i Ukraina har rystet en hel verden hva gjelder overgrep mot menneskeheten. Det fins neppe noe menneske i den opplyste verden som ikke har fått med seg det som foregår. Med et unntak: De som bor i Russland.

… fortsett å lese «Dobbelmoralens vugge»