Hopp til innhold

Barne-og likestillingsminister Solveig Horne har fremmet en presisjon angående barneverntjenestens arbeidsmetoder. Der det blant annet presiseres at barn fortrinnsvis skal fosterhjemplasseres hos familie eller i nære relasjoner til barna. Dette er noe som står i lov om barnevern, men nå har ministeren presisert denne passusen. Samtidig sier Horne at kommunene må få mer makt i barnevernsaker.  Det er denne uttalelsen som får gåsehuden til å etablere seg på hele mitt legeme.

… fortsett å lese «Manglende forståelse for lovens intensjoner?»

16

Det er tatt beslutning i å publisere et brev som jeg sendte til Fylkesmannen i Troms den 13.03.2015, for å belyse de maktovergrep som barnevern og politi utfører, og da med fylkesnemnd og fylkesmanns samtykke.  Brevet lyder som følger:

Dette er en sak som Fylkesmannen har en inngående kjennskap til, saken hadde sin tilblivelse natt til den 16. oktober 2009. Siden denne dato har familien kjempet for rettferd for seg og sine barn. Fylkesmannen er vel informert, dette er en sak som barnevernstjenesten i Lenvik, med daværende leder Bente Karlsen igangsatte kun på en innkommet bekymringmelding, som barnevernstjenesten ikke utførte noen som helst forundersøkelse i.

… fortsett å lese «Brev til Fylkesmannen i Troms den 13.03.2015»

Lørdag den 19. desember 2015 hadde Camilla Lauritzen et innlegg i Nordlys om verdens farligste yrke. Lauritzen titulerer seg som, førsteamanuensis ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge i nord. (RKBU Nord). Lauritzen mener at nyutdannede barnevernpedagoger innehar verdens farligste yrke, må jeg få lov til å stille følgende spørsmål. For hvem?

… fortsett å lese «Verdens farligste yrke, for hvem?»

I Troms Folkeblad den 09.09.2015 kunne vi lese og se bilde av en av våre ny-kriminelle. Vesterfjellbonden Svein Johnsen har i en årrekke kjempet mot uriktige beskyldninger av verste slag. Noen og en hver kan stille spørsmålet om ikke myndighetenes framferd er mer kriminell enn Johnsen noensinne i sin villeste fantasi kan tenke seg å bli.

… fortsett å lese «Handler det om å produsere kriminelle?»

Hva er en rettferdig dom? Selv et forenklet forelegg er en vanlig straffereaksjon på en forseelse i trafikken, alt fra en parkeringsbot som langt i fra står i forhold til forseelsen.

Hva er en rettferdig dom? Selv et forenklet forelegg er en vanlig straffereaksjon på en forseelse i trafikken, alt fra en parkeringsbot som langt i fra står i forhold til forseelsen.

… fortsett å lese «Rettferdighetens dom?»