Hopp til innhold

VG fremmer en propaganda som står i sterk motsetning til hva mange mennesker i dette landet opplever. [Link til artikkel i VG] Det fremheves alle rettigheter som småbarnsforeldre har, både før og etter fødselen. Den norske stat med forskjellige regjeringer har gjennom år fremmet og bygd opp fødselspermisjoner, både for mor og far. En ordning som i stor grad er pålagt den enkelte arbeidsgivers forpliktelser. En byrde som arbeidsgiverne må bære økonomisk i form av lønn og tapt arbeidsutførelse fra den enkelte ansatte.

… fortsett å lese «Er Norge verdens beste land å bo i?»

Fylkesmannen i Troms.
V/ saksbehandler. Hilde Bremnes utdanningsdirektør og Silja Eriksen fagansvarlig.

Viser til Deres brev datert den 07.11.2016. Deres ref: 2016/24xx-xx. Arkivkode 6xx.

Dette er en sak som har pågått siden natt til den 16. oktober 2009 da barna ble hentet ut av sine hjem, der grunnlaget for akuttvedtaket var en bekymringmelding som ikke var undersøkt. Konsekvensen for denne handlingen er at barn er blitt frarøvet sin biologiske tilhørighet uten grunn. Som barnas morfar har jeg engasjert meg sterk i denne saken, og i den anledning har mange offentlige instanser blitt tilskrevet, ikke minst Fylkesmannen.

… fortsett å lese «Åpent brev til Fylkesmannen i Troms.»

4

Det er helt fantastisk hvordan en nasjon som Norge som sprer om seg med milliarder av kroner ute i verden, for at nasjonen skal fremstå som et glansbilde.  Som et glorifisert verdens lys, samtidig som store deler av befolkningen blir fratatt foreldreretten til sine egne barn. Der offentlige myndigheter får fremme ubegrunnede og udokumenterte påstander om vold, seksuell trakassering, og manglende omsorgsevner.

… fortsett å lese «Et folk med varig svekkede sjelsevner?»

Det ble sendt brev til justisminister Anders Anundsen for å belyse situasjonen om lovbrudd i barnevernet, og da spesielt i Lenvik kommune.
Det at lovbruddene fortsetter, selv etter at alle mulige beslutningstakere er opplyst om dette, kan ikke annet anses som samtykke til lovbrudd, selv fra høyeste hold.

Det er derfor besluttet at brevet skal offentliggjøres, for å belyse det faktum at selv justisministeren er informert om forholdene.
Slik lyder brevet:

… fortsett å lese «Brev til justisminister Anders Anundsen den 16. november 2015.»