Hopp til innhold

1

Dagens barnevern med sin selvtekt og avgudsdyrkelse av egen fortreffelighet, rammer mennesker i alle alderstrinn.

… fortsett å lese «Statens maktmisbruk i rettsstaten»

2

Mandag den 25. august 2015, hadde Nordlys førstesideoppslag om barnevernets makt og metoder.
En enslig mor med sitt innlegg i samme avis fortalte med egne ord om dette maktorganet som er blitt en stat i staten, der landets viktigste lov blir feid til side for etatens egen synsing og psykiatriens ikke underbygde antakelser.

… fortsett å lese «Barnevernet, en fallitterklæring for rettstaten Norge!»

Den som ikke vil, han skal. Et gammelt ordtak som gjerne kan brukes i en demokratisk prosess om kommunesammenslåing. Men nå er det ikke bare innbyggerne i region som skal bestemme. Våre folkevalgte på storting og ikke minst i regjering rasler med sablene og smått truer småkommunene til et tvangsekteskap, ikke bare med en større men med mange kommuner. Det første regjeringen burde utføre om de ønsker å ivareta folket og verdiskapningen i småkommuner, er å bygge ut infrastrukturen slik at industrien kan få levert sine produkter på en forsvarlig måte. Dette bør komme lenge før truslene om tvangssammenslåing ble fremmet. Dette med kommunesammenslåing er et ledd i å samle mer makt på færre hender.

… fortsett å lese «Norge, verdens beste diktatur?»

Når dette sies så kan de som kjenner meg, med god grunn si at han karen der har ikke bidratt til at dørstokkene i kirken eller i bedehuset har blitt nedslitt. Men enkelte menneskers meninger kan man få sympati for, selv om vedkommende presenterer sine meninger på en lite demokratisk måte. Børre Knutsen sine arbeidsmetoder skal jeg unngå å kommentere, men heller fremme mitt syn på abortens galskap. I utgangspunktet er det vel neppe mange av oss som er planlagt som individ, men heller er vi et resultat av menneskers kjærlighet til hverandre og medfødte drifter.

… fortsett å lese ««Han Børre Knutsen og Æ»»