Hopp til innhold

Vi voksne opplever julehøytiden i stor grad som et kjøpepress, der vi skal overgå hverandre i å imponere slekt og venner i vår dårlig skjulte gavmildhet. Men de fleste av oss er enig om at jula er moro for barna, der barn får ønskede julegaver og der barn får overraskende gaver og mange barn får gaver som de ikke bryr seg om, og forsvinner i et kaos av overdådighet.

Vi voksne opplever julehøytiden i stor grad som et kjøpepress, der vi skal overgå hverandre i å imponere slekt og venner i vår dårlig skjulte gavmildhet.

… fortsett å lese «Jul – for mange en høytid med sorg»

VG fremmer en propaganda som står i sterk motsetning til hva mange mennesker i dette landet opplever. [Link til artikkel i VG] Det fremheves alle rettigheter som småbarnsforeldre har, både før og etter fødselen. Den norske stat med forskjellige regjeringer har gjennom år fremmet og bygd opp fødselspermisjoner, både for mor og far. En ordning som i stor grad er pålagt den enkelte arbeidsgivers forpliktelser. En byrde som arbeidsgiverne må bære økonomisk i form av lønn og tapt arbeidsutførelse fra den enkelte ansatte.

… fortsett å lese «Er Norge verdens beste land å bo i?»

I tidligere skriverier har jeg vist til vår store nasjonale dikter Arnulf Øverland og diktet «Du skal ikke sove». Øverland var en person som med lyriske evner i klartekst evnet å sette styresmaktene i et fornedrende syn. Noe som igjen fikk følger for dikteren og hans kone. Flere år i Tysk fangenskap var belønningen for at han talte herrefolket og galskapen mitt i mot under siste verdenskrig. Det er faktisk tilsvarende det som foregår i dagens Norge, en dog i mindre skala.

… fortsett å lese «Når det offentlige er overgriperen»

Åpent brev til ordføreren  i Lenvik kommune.

Søndag 25. september fikk jeg anledning til å stille barne- og likestillingsminister Solveig Horne et spørsmål, etter at konferansen som FRP hadde i Tromsø var avviklet.
Spørsmålet var følgende: «Hvem har ansvar for at alle de avvik som Fylkesmannen avdekker i barneverntjenesten i kommunene blir rettet og da spesielt i Lenvik kommune som hadde hele 95 prosent avvik etter Fylkesmannens undersøkelse i første halvdel av 2016.»

Svaret ministeren gav var følgende: «Fylkesmannen har ikke lov å lukke avvikene før kommunene har rettet opp avvikene.»

… fortsett å lese «Lokalt ansvar?»

Det ble sendt brev til justisminister Anders Anundsen for å belyse situasjonen om lovbrudd i barnevernet, og da spesielt i Lenvik kommune.
Det at lovbruddene fortsetter, selv etter at alle mulige beslutningstakere er opplyst om dette, kan ikke annet anses som samtykke til lovbrudd, selv fra høyeste hold.

Det er derfor besluttet at brevet skal offentliggjøres, for å belyse det faktum at selv justisministeren er informert om forholdene.
Slik lyder brevet:

… fortsett å lese «Brev til justisminister Anders Anundsen den 16. november 2015.»